Kommunernes ansatte skal have viden om vold mod kvinder

17. oktober 2020, 08.10

VOLDSRAMT Når kvinder udsættes for vold af deres partner, er der behov for, at det bliver opdaget, så kvinden og hendes børn kan få den nødvendige hjælp. Først og fremmest at de kommer i sikkerhed og væk fra voldsudøveren. Den hjælp kan hun få på et krisecenter, hvor personale med voldsfaglig viden tager sig af hende og bringer hende på fode igen hen over nogle måneder.

Dokumentaren om Christina, som TV2 viste mandag aften, blotlagde med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at der i enhver kommune er uddannet personale med viden om vold og voldens dynamikker. Viden om, hvordan kvinder, der er udsat for vold, reagerer. Hvad de siger uden at sige det højt, og hvad de viser uden at vise det tydeligt. Viden om hvordan sagsbehandlerne kan spørge ind til, om der er vold i forholdet og ikke mindst kendskab til, hvordan mandens kontrol over kvinden kan afsløres. Hvis de sagsbehandlere og ikke mindst chefer, der gennem mere end halvandet år havde med Christinas sag at gøre, havde haft kendskab til disse redskaber og havde haft opmærksomhed på, om der var tale om et voldeligt forhold, så havde Christina været forskånet for den største del af den forfærdelige lidelse og fornedrelse, som hun desværre var udsat for, og som vil mærke hende resten af livet.

Flere grupper i kommunen skal have voldsfaglig viden. Det gælder sagsbehandlerne i socialforvaltningen og på jobcentret, ligeledes sundhedsplejerskerne og jordemødrene. Jeg kunne også nævne dagplejere, pædagoger og lærere.

Ud over det vil jeg understrege betydningen af chefernes og socialudvalgsmedlemmernes kendskab til vold i nære relationer. Dette kendskab er helt nødvendigt for, at der kan formuleres en voldspolitik i kommunen og en handleplan, der præcist beskriver, hvordan en medarbejder skal handle, når der er mistanke om eller konstatering af vold i hjemmet.

Organisationen Lev Uden Vold har et kursusforløb, som enhver kommune og organisation kan bede om at få gennemført, og her vil jeg gerne opfordre til, at krisecenterledere i nærheden kan indgå med deres erfaring. De har - om nogen - hånden på kogepladen hver eneste dag i arbejdet med at få kvinder og børn ud af den nedbrydende vold, der foregår inden for hjemmets fire vægge, og som desværre er ekstrem tabuiseret.

Oven på den chokerende dokumentar er det min opfordring, at alle kommuner her i det Midt- og Vestjyske for alvor gør noget ved den manglende viden om vold. Der skal handles. Så hurtigt som muligt. Der er flere kvinder derude, der har brug for at blive opdaget. Det er der også i jeres kommune.