Beboere i ældreboliger kan blokere for nybyggeri Bryrup

Modstand mod at flytte fra deres boliger på Egelyvej kan stikke kæp i hjulet på kommunalt nybyggeri ved Skovly, hvor der er planlagt 14 nye plejeboliger

29. februar 2020, 17.00

De gule ældreboliger på Egelyvej (til venstre), som kommunen vil have revet ned, ligger foran det lille demensplejehjem Skovly med blot ti pladser (med sort tag bagest). Forrest er det Birkebo Plejecenter og bag det de otte kommunale ældreboliger (de røde huse), hvor de fleste i dag står tomme. Kommunen stoppede sidste år visitationen til såvel de almene ældreboliger på Egelyvej som de kommunale på Birkelyvej (i de røde huse) i et forsøg på at få dem tømt, så byggeplanerne ved Skovly kan realiseres.

BRYRUP 10 beboere i Silkeborg Boligselskabs 12 ældreboliger på Egelyvej i Bryrup kan stikke en kæp i hjulet på et planlagt kommunalt nybyggeri til 49 mio. kr. ved det nuværende demensplejehjem Skovly.

Her har Silkeborg Byråd forlængst besluttet at bygge 14 nye plejeboliger og servicearealer til erstatning...