Fødevarestyrelsens kostråd fejler ikke noget

11. august 2020, 12.09

KOSTRÅD Fra tid til anden får enkelte debattører Fødevarestyrelsens Kostråd galt i halsen. Således også Marie Raes, der i Midtjyllands Avis 31. juli viderebringer en række myter, udokumenterede påstande og usandheder om Danmarks officielle Kostråd.

Lad mig indlede med at slå fast, at Kostrådene ikke, som påstået, er 50 år gamle og dermed uaktuelle. Faktisk bliver rådene opdateret løbende.

I tidligere og økonomisk trange tider skulle Kostrådene være med til at strække maden og sikre brændstof nok til et fysisk hårdt arbejdsliv. I dag skal anbefalingerne tage livtag med overvægt, og inspirere til en mere varieret kost med plads til lidt af det hele - fisk, frugt og fuldkorn, for bare at nævne nogle eksempler. Bag kostrådene står ernæringseksperterne på DTU Fødevareinstituttet og forskerne bag De Nordiske Næringsstofanbefalinger - et samarbejde mellem nogle af de allerbedste kapaciteter fra universiteter og forskningsinstitutioner i Skandinavien. Så at påstå, at de officielle kostråd er forældede, og bygger på formodninger, er ikke kun misvisende. Påstandene er usande.

Fødevarestyrelsen har heller ikke hjemmel til at kræve, at alle ansatte ved danske institutioner skal følge kostrådene. Rådene er, som det gerne skulle fremgå af navnet, netop råd. Aktuelle, baseret på tung videnskabelig forskning og med fokus på både næring og nydelse. Samtidig taler almindelig sund fornuft for at hente inspiration i de 10 kostråd. Tag bare det første: »Spis varieret, ikke for meget og være fysisk aktiv«. Fulgte flere det råd, ville mange kunne undgå de livsstilssygdomme, som følger af en forkert kostsammensætning og for store mængder fed, sød og salt mad. Derfor har rådene en central placering hos flere myndigheder.

Påstanden fra Raes om, at kulhydrater skulle udgøre en særlig trussel for et godt helbred, savner også belæg. Livsstilssygdomme undgår man ikke ved at fokusere ensidigt på en enkelt komponent, endsige et enkelt næringsstof som for eksempel kulhydrat. Det er den samlede livsstil, der skal i fokus. At ændre eller justere kostvaner er ikke let. Men kostrådene er et godt udgangspunkt, for de der ønsker råd og inspiration. Ikke mindst fordi rådene bygger på seriøs videnskabelighed - og på fakta.