Kemo-bus til kræftpatienter

Udgivet:20. oktober 2021, 12.03

Læsetid:1 minut

Af Christian Møller-Nielsen. Hammel byrådskandidat for Venstre til Favrskov byråd, speciallæge

KRÆFTBEHANDLING Kræftpatienter i længevarende kemoterapi bør have flere valgmuligheder for afvikling af den daglige behandling med kemoterapi, som indsprøjtes i en blodåre. I dag oplever mange kræftpatienter i langvarig kemoterapi, at megen tid og energi i dagligdagen bruges på transport til og fra et hospital.

Kræftpatienterne bør have frit valg efter eget ønske til at vælge mellem daglig behandling på hospitalet, i et sundhedscenter eller i eget hjem.

For langt de fleste patienter vil det være fagligt forsvarligt og trygt, at behandlingen arrangeres via en kemobus til kommunens sundhedscentre eller i eget hjem.

Hjemmekemoterapi kan foregå via en bærbar kemopumpe, som kobles til et indopereret kateter i en af patientens blodårer. Mange patienter kan instrueres i at tilslutte og kontrollere kemopumpen, og kan altid søge støtte via videokonsultation til hospitalet.

Kemoterapi udenfor hospitalsregi forudsætter et uddannet sundhedspersonale, som kan oplære patienterne og starte behandlingerne. Regionen skal levere kemobussen, og kommunen skal tage ansvaret for egnede lokaliteter i sundhedshusene eller i hjemmet.

Den daglige transport til et hospital i adskillige uger dræner energien fra kræftpatienter, som jo i forvejen er hæmmet af kemoterapiens bivirkninger.

En valgmulighed med en kemobus vil give mulighed for mere livskvalitet til udvalgte kræftpatienter i en svær tid med kemoterapi.