Det haster med omfartsvej ved Ry

21. oktober 2021, 12.45

TRAFIK For 25 år siden lavede Niels Hovgaard et interview med gamle byrødder, deriblandt min far, der havde været formand for teknisk udvalg i Dover Kommune frem til kommunalreformen i 1970. Han forudså - som den fremsynede mand han var - bl.a. nødvendigheden af at bygge en omfartsvej i Ry.

Behovet for den har aldrig været større end nu, hvor trafikken gennem Ry hver dag truer med at bryde sammen i dagtimerne. Alenlange bilkøer på begge sider af baneoverkørslen, når togene krydser i Ry. Indtil nu er der kun sket et par alvorlige ulykker, men hvornår kommer den næste?

Behovet for den har aldrig været større end nu, hvor trafikken gennem Ry hver dag truer med at bryde sammen i dagtimerne

Inger Mikkelsen

Så er det ikke nok, at »politikerne vil kigge på en samlet løsning«. Det lyder absolut meget, meget luftigt, når behovet har været der meget, meget længe. Hvad med om den nuværende, meget magtfulde formand for det tekniske udvalg også bliver konkret fremadskuende og får noget gjort ved sagen?

Ry er ikke længere den mindre by, som han for længe siden blev teknisk formand for. Befolkningstallet er vokset meget, og byrådet gør alt for, at det skal vokse endnu mere, når de tillader højere og højere byggeri.

Først de fem kolosser på Ry Bytorv, siden borgmesteren in spe’s højere byggeri på Skanderborgvej, og åbenbart også fem etager på Brunhøjvej på UnoX-grunden og på trykkerigrunden.

Det er virkelig byfortætning, der batter noget. Hvordan skal det videre gå med trafikken på Skanderborgvej?

Der planlægges også en stigning på 100.000 ekstra besøgende på Himmelbjerget til 400.000. Nogle af dem må skulle gennem Ry for at nå derop. Klostervej vil også blive meget overbelastet, hvis der skal bygges ferieboliger på Holmens Camping med 100.000 årlige overnatninger. Nu laver 35 borgere ved Randersvej opråb for at gøre noget ved den alt for høje fart på Randersvej.

Men der er ikke kun problemer på Skanderborgvej og Randersvej, der vil også blive mere trafik på Klostervej. Søkildevej siges også at være alvorligt belastet trods indkørsel forbudt for lastbiler.

Hvad angår min egen vej, Thorsvej, forstår jeg ikke, hvordan det på en vej med trafikforhindringer skal være tilladt, at der hver dag kører flere og større og større lastbiler forbi.

I sommer er et nyt fænomen kæmpelange biltransporter med op til 8 biler. Det har jeg dog ikke set før! Kan det virkelig være rigtigt, at disse meget store lastbiler bare kan køre på kantstenene? Skaderne er tydelige at se, og jeg ser det fra min stue, fordi disse lastbiler synes at byde op til dans med vrid i hoften = førerhuset, når de prøver at komme igennem - dog ikke altid med lige stort held!!!

Se at få noget gjort ved den omfartsvej i en fart!

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat