Ældreområdet: En meget betænkelig tankegang i Favrskov

12. juli 2019, 10.28

ÆLDREOMRÅDET Det er en meget betænkelig tankegang, at Favrskov beskærer budgettet på ældreområdet.

Al den stund at ældreområdets ressourcer for en stor dels vedkommende kommer fra ekstra bevillinger, som ældreområdet igennem tiden har fået fra Folketinget.

To ting er sikkert vedr. fremtiden: Der bliver flere børn, og der bliver flere æl-dre.

Flere børn udløser flere bevillinger. Det sørger forældre- og pressionsgrupper for, mens ældreområdet traditionelt ikke kan mønstre slagkraftige pressionsgrupper.

Ældre klager ikke. De siger tak for det, de får.

Ved de kommende budgetforhandlinger i august vil et flertal i byrådet sidestille de enkelte forvaltninger, fordi en forvaltning har overskredet årets budget.

Et flertal vil så at sige flytte penge mellem de enkelte forvaltninger.

Men beskærer man ældreområdet og overfører penge til en forvaltning med underskud, kommer penge til de ældre aldrig tilbage.

Det er dog tankevækkende, at det første år ældremilliarden er fri, vil et byrådsflertal flytte ældremilliarden til en anden forvaltning med underskud.