Trods møde-flop: Det lysner for en fredning af Lysnet

Seneste møde i fredningssagen blev en fuser: Det nye nævnsmedlem, mødet var indkaldt af hensyn til, dukkede ikke op

4. juli 2019, 13.19

Lysnet er med sine 131 meter Favskov Kommunes højeste punkt. Terrænet består af plastisk ler og rummer en helt speciel natur

FAVRSKOV Fredningen af Favrskov Kommunes højeste punkt, Lysnet, har endnu et stykke vej foran sig.

Men nu er forventningen, at den kan falde på plads enten sidst på året i år eller i starten af det nye år.

Det gav ikke det store skub fremad, da Fredningsnævnet op til sommerferien holdt møde i Retten i Randers med indkaldelse af lodsejere og repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening.

Hovedpersonen blev væk...