Skal man ikke diskutere visioner med almindelige mennesker?

Udgivet:11. januar 2022, 11.44

Læsetid:3 minutter

Af Mads Bjerre Nielsen Hans Sørensen, Krishna Husted Vijayarankan og Jens Erik Abildgård Thomsen. Henholdsvis Tulstrup, Tulstrup, Tørring og Alling. Græsrodsbevægelsen Bevar Knudsøfredningen

FREDNING Fælles om Ry - ved bestyrelsesmedlem Ole Bech Jensen (herefter OBJ) - melder i lørdagens avis endelig klart ud om Knudsø-fredningen og gør klart, at Fælles om Ry er stålsatte i deres intentioner. Det er altså ikke længere »streger på et stykke papir«, som formanden for foreningen ellers udtalte til TV2 Østjylland 15. november 2021. OBJ udviser i artiklen en uhørt arrogance og ligegyldighed overfor såvel lokalbefolkning som for samtlige politiske spidskandidater, der på valgmøde i november lagde klar afstand til boligudvikling i Knudsø-fredningen.

Hvorfor denne stålsathed? Jo, vi må forstå, at det handler om, at Fælles om Ry - i modsætning til vi andre - er særligt visionære. Og begrebet »visionær« er helt centralt i denne sag, og i Fælles om Rys kommunikationsstrategi. Behovet for det visionære - udtrykt ved Storebæltseksemplet som OBJ benytter - bruges allerede af Jonna Grønver (fra Ry Rotary og Fælles om Rys allierede i denne sag med OBJ som præsident) i en artikel i Skanderborg LIV 19, november 2021. Heri beredes læsere og politikere på, at man må forstå, at borgere ikke altid skal bakke op om de store og visionære projekter.

Med det in mente, hvorfor kan vi så ikke bare som almindelige borgere spille med og være visionære i forhold til boligudvikling i Knudsø-fredningen? Jo, bl.a. fordi der er forskel på store samfundsprojekter og boligudvikling. Storebæltsprojektet var uomtvisteligt visionært, fordi formålet var at knytte landsdelene tættere sammen og gøre det muligt for alle danskere at bevæge sig let og ukompliceret på kryds og tværs af landet.

For reelt visionære mennesker i fredningsnævn og overfredningsnævn har nu engang truffet afgørelse om, at det unikke istidslandskab er så særligt, at det skal bevares uændret for fremtiden
Mads Bjerre Nielsen, Hans Sørensen, Krishna Husted Vijayarankan og Jens Erik Abildgård Thomsen

Hvori består det visionære så ved boligudvikling i Knudsøfredningen? Jo, hvis man som OBJ er udvikler af profession, eller hvis man er byudvikler, der har til formål at opkøbe jord, udvikle det og generere indtjening, må boligudvikling i Knudsøfredningen vel også betragtes som visionært. For der er unægtelig flot udsigt og grundpriserne bliver garanteret høje.

Problemet er bare den fredning. For reelt visionære mennesker i fredningsnævn og overfredningsnævn har nu engang truffet afgørelse om, at det unikke istidslandskab er så særligt, at det skal bevares uændret for fremtiden. Det er tydeliggjort i 2018, hvor miljøministeriet, efter en grundig bedømmelse ved udenlandske eksperter, har udpeget Knudsøfredningen til én ud af blot 111 danske landskabsfredninger (ud af et felt på 1597), der har særlig international klasse i kategori med Yellowstone i USA og Serengeti i Tanzania.

Læs også
<span>Fælles om Ry:</span> Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé <span>Fælles om Ry:</span> Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé
Læs også:
Fælles om Ry: Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé

Det er meget lidt visionært at ville ændre på et sådant nationalt klenodie - og til fordel for hvad? Kortsigtet økonomisk indtjening og flere boliger - som i øvrigt sagtens kunne ligge andre steder i kommunen på ikke-fredet område - og stadig give handel til Rys forretninger. Nej det visionære må bestå i at passe på det arvesølv, Ry-borgerne er så heldige at bo midt i - fremfor at nogle ganske få skal have tilfredsstillet deres visionære indtjeningsmuligheder.

Læs også
Fischer afviser at røre ved fredning Fischer afviser at røre ved fredning
Læs også:
Fischer afviser at røre ved fredning

Kære Fælles om Ry. I gør så meget andet godt for Ry, men i denne sag er kæden hoppet helt af for jer. Fair nok, at erhvervsfolk toner rent flag og ønsker at tjene penge - men lad dog ikke Fælles om Ry være skalkeskjul for disse intentioner. Det er ikke klædeligt - og det er heller ikke i orden set i forhold til, at bestyrelsen bl.a. udgøres af kommunale embedsfolk.

Læs også
<span>Modstander:</span> Et unikt område <span>Modstander:</span> Et unikt område
Læs også:
Modstander: Et unikt område

Må vi afslutningsvist konstatere, at der selv for OBJ er grænser for det visionære, ligesom han i anden sammenhæng gerne ser sig inddraget som almindelig borger. I artikel i Midtjyllands Avis 24. juli 2021 om solcelleprojekt i OBJ´s baghave fremgår følgende: »Han bor selv i området, og mener, at det er det helt forkerte sted at placere solceller i stor stil.« OBJ udtaler: »Det her er et flot bevaringsværdigt landskab og kulturmiljø, og rigtig mange små ejendomme bliver direkte berørt. Alle de mennesker bor jo herude på grund af naturen, og havde ikke regnet med at skulle til at kigge på sådan en omgang aluminium og glas, siger han, og påpeger at for nogle af områdets beboere vil solcelleparken komme til at ligge helt op til skel.«