Skal Silkeborg på »Løkke-piller«?

5. januar 2021, 12.47

SAMARBEJDE Som stemmerne forventes at fordele sig ved det kommende byrådsvalg, er indflydelsesrige formandsposter helt illusoriske for mange kompetente Socialdemokrater og Venstre-folk i Silkeborg.

Medmindre vi tager »Løkke-piller«, vil borgmesterkandidaters brandudsalg af formandsposter igen give småpartier og ekstremister uforholdsmæssig stor demokratisk magt.

Traditionelt har Silkeborg Kommune ved byrådsvalg været en »sving-stat«, hvor rød og blå blok har ligget neglebidende tæt. Konsekvensen har været, at småpartier har fået alt for stor magt, når skiftende borgmesterkandidater på valgnatten har holdt »brandudsalg« af indflydelsesrige formandsposter

Peter Nyegaard Jensen (V)

Jeg har reflekteret over Lars Løkkes exit fra Venstre. Jeg kan sætte mig ind i hans frustration over forretningsudvalgets fravalg. Det er for ringe, at man ikke gjorde brug af hans kompetencer, men omvendt burde han have været mere loyal.

Nuvel, jeg er lokalpatriot i Silkeborg Kommune, jeg sidder langt fra Christiansborg og skal ikke gøre mig til dommer i den sag.

Men, Lars Løkkes debatindlæg har fået mig til at reflektere over det politiske klima i Silkeborg Byråd.

Lars Løkke skriver: »Kommer der ikke et oprør fra midten, har vi en socialdemokratisk mindretalsregering, der er ideologisk bundet til den yderste venstrefløj, en lang årrække frem. Og det er med garanti ikke godt for Danmark.«

Parallellen til Silkeborg Byråd er nærliggende. Tænk om Socialdemokratiets Helle Gade blev borgmester med Enhedslistens evigt revolutionære provokatører som afgørende støtteparti? Vel en tanke, der er lige skræmmende for kompetente Socialdemokrater som kompetente Venstrefolk?

Det går rigtigt godt i Silkeborg Kommune. Vi vækster, vi ligger lunt til med beskæftigelsen, vores virksomheder trives og kvitterer med flotte evalueringer.

Vores økonomiske udfordringer på Ældre- og Socialområderne er delvist selvforskyldte og med hjælp fra bl.a. Rambøll er den ledelsesmæssige genopretning igangsat.

På de øvrige velfærdsområder gør vi det ganske godt. Vi kan gøre det godt, fordi kommunen er veldrevet, fordi vi vækster, og fordi vi (på af trods corona) har styr på ledigheden.

De, der har gjort det til en livsstil at finde hår i suppen, kan nok finde et lokalområde, hvor væksten kom før byggeri af ny daginstitution, eller man kan kritisere et konkret byggeris arkitektur, men i det store hele går det fantastisk godt i kommunen.

Traditionelt har Silkeborg Kommune ved byrådsvalg været en »sving-stat«, hvor rød og blå blok har ligget neglebidende tæt.

Konsekvensen har været, at småpartier har fået alt for stor magt, når skiftende borgmesterkandidater på valgnatten har holdt »brandudsalg« af indflydelsesrige formandsposter.

Set fra vores lokale andedam, kan jeg da få kuldegysninger, når jeg tænker på, at en kommende borgmester potentielt måtte være afhængig af Enhedslistens stemmer, og at alle indflydelsesrige poster igen bliver solgt ud til gammelkendte og nye småpartier. Så, måske vi skulle overveje »Løkke-pillen« i en Silkeborg-variant?

Således motiveret burde kompetente Socialdemokrater og kompetente Venstrefolk måske drikke mere kaffe sammen?