Endnu et borgermøde om solceller

Borgere med interesse for den solcellepark, som AVK ønsker at opføre på Wedelslund, er indkaldt til endnu et borgermøde

Udgivet:08. juni 2022, 11.03

Læsetid:2 minutter

Borgermøde i Sjelle

SJELLE Ja. Der har allerede været afholdt et borgermøde på Langelinie ved Sjelle, men nu er der indkaldt til endnu et møde i morgen. For sidst borgere, politikere og projektudviklere mødtes på en mark i området, var der kun planer om et solcelleanlæg på 55 hektarer, og siden er projektet blevet udvidet til 70 hektarer. 42 hektarer vest for Skjørring Bæk og 28 hektarer øst for det område.

De to områder er ikke udlagt til solceller i kommuneplanen, så det vil både kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelsen af en lokalplan for at gennemføre projektet.

Projektområdet ligger inden for særlige drikkevandsinteresser samt et udpeget kulturmiljø i kommuneplanen. Langs Skjørring Bæk på begge sider er der udpeget potentiel naturområde. Der er i det nordvestlige område en skovbyggelinje.

Tager hensyn

Niras, der står som ansøger på vegne af Aura og AVK, oplyser i sin ansøgning, at der vil blive indrettet en »respektafstand« til Langelinie, så solcellerne ikke er placeret lige op ad vejen, og så der kan være plads til skyggende beplantning.

Indretningen af anlægget vil også tage hensyn til en høj i den sydvestlige del af området, der måske fremover kan indtænkes som et eventuelt udsigtspunkt for området.

Man kan komme med skriftlige indsigelser og bemærkninger til projektet frem til den 23. juni, og den kommunale administration mener, at relevante spørgsmål kan være:

»Er solceller et godt middel til at opfylde byrådets målsætning om CO2-reduktion?« »Er der forhold i lokalområdet, man skal være opmærksomme på?« Eller har man idéer til, hvordan projektet kan indpasses i landskabet og i forhold til naboer og dyreliv?

Borgermødet bliver afholdt på Voldbyvej 61 i Sjelle. brink