Østre Søbad: Betragtes kørestolsbrugere som spedalske?

Udgivet:04. juni 2021, 12.33

Læsetid:2 minutter

Foto:Jakob Stigsen Andersen

Af Søren Marcussen. Danske Handicaporganisationer (DH-Silkeborg). Kalmarvej 30 Silkeborg

BADEMULIGHEDER Hvor er det dog smukt og medmenneskeligt, at der nu skal blive mulighed for, at kørestolsbrugere også - endda med egen bro - kan få lov til at bade i Øster Søbad.

Jeg har tidl. refereret tre løsningsmodeller fra kommunens egen undersøgelse v/ udviklingskonsulent i kulturafdelingen Simon Christensen, som ordret til sine overordnede har tilbagemeldt flg: » Ejendomsafdelingen har undersøgt muligheden for at sikre adgangen for kørestolsbrugere fra søbredden til vandet med en særlig bro til kørestolsbrugere.

Brugerne er ikke interesserede i, at der laves en bro til kørestolsbrugere, da den vil virke ekskluderende for brugerne. Man kan få en oplevelse af at blive udstillet, når man bruger broen
Søren Marcussen

Løsningen lever op til fastsatte krav.

Der må forventes udfordringer ift. fredninger og søbeskyttelseslinje.

Adgangen fra parkeringspladsen til broen laves i beton

Pris: Ca. 450.000 kr. Her af 250.000 kr. til broen og 150.000 kr. til betonsti fra p-plads til bygning og 50.000 kr. til stenmelssti fra bygninger til bro.

Brugernes umiddelbare vurdering af løsningsmuligheden er, at den ikke er interessant.

Brugerne er ikke interesserede i, at der laves en bro til kørestolsbrugere, da den vil virke ekskluderende for brugerne. Man kan få en oplevelse af at blive udstillet, når man bruger broen. Men vigtigere så vil kørestolsbrugerne være der, hvor alle andre brugere er - altså også kørestolsbrugernes venner og børn«.

Bemærk ordene: Beton, udfordringer ift. fredninger og søbeskyttelseslinje, ikke ønsket af brugerne.

Der er klart fra begyndelsen begået en fejl ved ikke at indtænke fuld tilgængelighed, men hvorfor dække og lappe på denne fejl ved helt at ødelægge det æstetisk flotte, formentligt dyre og af Naturstyrelsen godkendte design, når der også foreligger andre og bedre løsninger - eller er vi »spedalske«?

Mit sidste spørgsmål er: hvorfor dog bruge både DH’s tilgængelighedsudvalg og kommunens udviklingskonsulents tid på problemløsning/lapning af dårlig planlægning, når der så alligevel vælges den første og ikke gennemtænkte hovsa- og af de berørte brugere uønsket løsning!

Læs også
Hvorfor bruge 425.000 til at gøre søbadet handicapegnet? Hvorfor bruge 425.000 til at gøre søbadet handicapegnet?
Læs også:
Hvorfor bruge 425.000 til at gøre søbadet handicapegnet?
Læs også
<span>Godt nyt til kørestolsbrugere:</span> Kan alligevel komme i Almindsø til sommer <span>Godt nyt til kørestolsbrugere:</span> Kan alligevel komme i Almindsø til sommer
Læs også:
Godt nyt til kørestolsbrugere: Kan alligevel komme i Almindsø til sommer

Er jeg og kommunens sagsbehandlere til grin - eller bliver de folkevalgte beslutningstagere til grin for at ødelægge deres ellers flotte outdoorprojekt pga. i første omgang helt at have glemt ordet: Tilgængelighed!