Ny dagligvarebutik i Ry øst er kun realistisk på Brunhøjvej

30. juli 2020, 12.36

Sådan kan en Rema 1000-forretning ved Brunhøjvej komme til at se ud. Ill.: Udviklingsselskabet Abildo

REMA-BUTIK Formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick, anbefaler i et læserbrev i Midtjyllands Avis den 6. juli 2020, at en ny dagligvarebutik skal placeres bag Superbrugsen på Parallelvej 5 i Ry.

Jeg finder desværre ikke planen realiserbar.

Til gengæld er vores projekt med en Rema 1000-butik på Brunhøjvej 2 klar til at blive gennemført, såfremt man politisk såvel som i forvaltningen lytter til ønsket fra borgerne i Ry.

En Rema 1000-butik på Brunhøjvej 2 vil trække den lokale dagligvarehandel til Ry, fremfor at man som i dag er tvunget til at handle uden for byen for at opnå det efterspurgte udvalg.

En virkelighed man politisk alle- rede erkendte i 2019, hvor man i Miljø- og Planudvalget traf beslutning om en ny tredje dagligvarebutik i Ry Øst.

Vi håber meget på, at Miljø- og Planudvalget træffer politisk beslutning om at igangsætte planarbejdet for Brunhøjvej 2 i september 2020, så vi kan have det nødvendige planmæssige grundlag i foråret 2021. Vi vil herefter kunne åbne butikken inden jul 2021.

Kommer vi ikke videre nu i september, virker tanken om en ny butik mest som et luftkastel.

Vi er meget opmærksomme på, at placeringen kræver en sikker trafikmæssig løsning, hvilket vi også mener, at vi har fundet. Den trafikmæssige løsning drøfter vi meget gerne med forvaltningen, hvor vi kan gennemgå, hvorledes vi i den fremtidige trafikale løsning undgår opstuvning af biler på Brunhøjvej.

Jeg vil gøre opmærksom på, at vi med placeringen på Brunhøjvej 2 skaber en unik mulighed for at give de bløde trafikanter direkte adgang til dagligvareindkøb uden at skulle krydse offentlig vej. Det kan vi helt unikt gøre netop her ved at koble placeringen direkte sammen med det omfattende og sammenhængende stisystem vest for ejendommen. En klar fordel for alle bløde trafikanter i Ry, unge såvel som ældre.

Vi håber meget på at komme i en konstruktiv dialog med Skanderborg Kommune, herunder særligt de lokale politikere i Ry.