Grødeskæring bør ikke dømmes ude

10. april 2021, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

VANDSTANDEN I de 7 Gudenåkommuner, som det 160 km lange vandløb gennemløber, arbejder man med en helhedsplan, der på sigt skal tilvejebringe værktøjerne til styring af åens uregerlige vandmasser. Specielt har man haft opmærksomheden rettet mod den høje sommervandstand, som blev en realitet med vandremuslingen invasion i 2007.

WSP (det tidligere Orbicon), som er Silkeborg Kommunes rådgiver, når det gælder håndteringen af Gudenåens vandmasser, kom før nytår med en rapport, som ålauget GST forholder sig skeptisk til. Det virker for spekulativt og uden brug af konkrete data.

Det er svært at fatte tillid til rapporten fra kommunes rådgivningsfirma. Deres tal stemmer simpelthen ikke med de praktiske erfaringer, og det vil her sige vandstandsmålingerne ved målestationerne langs åen

Lars Bo Nielsen og Niels Toft Christensen

I forhold til effekten af den traditionelle grødeskæring vurderer rådgivningsvirksomheden, at skal den gennemsnitlige tidligere sommervandstand i Gudenåen, vandstanden fra før 2007, som var 60 cm lavere end den nuværende, igen opnås, vil det kræve en ugentlige skæring af grøden i åens fulde bredde.

Det er selvfølgelig helt urealistisk, og WSP dømmer dermed også grødeskæring helt ude som virkemiddel til styring af åens vandstand.

Men det er ikke den erfaring, vi har gjort. I 2020 blev grøden skåret to gange. Første skæring fandt sted midt i juni. En skæring på blot 7 m i bredden, som regulativet foreskriver. Faldet i vandstanden var på de første to uger 60 cm ved Svostrup, men derefter begyndte så en langsom og moderat stigning af vandstanden, men først efter 8-9 uger var vandet på højde med niveauet før skæringen i juni.

1. september påbegyndtes så anden grødeskæring. Også her fik vi et markant fald i vandstanden, som holdt året ud.

Også på et andet område forholder vi os lidt uforstående til rapporten. Der hævdes, at Gudenåen i sit løb er formstabil. Der er med andre ord ikke sket aflejringerne eller profilindskrænkninger. Også det er et særdeles tvivlsomt udsagn, som står i direkte modsætning til WSP´s opmåling fra 2020, samt lokale lodsejeres daglige observationer.

Det er svært at fatte tillid til rapporten fra kommunes rådgivningsfirma. Deres tal stemmer simpelthen ikke med de praktiske erfaringer, og det vil her sige vandstandsmålingerne ved målestationerne langs åen.

Så her fra Ålauget GST er en opfordring til Silkeborg Kommune til at behandle rapportens data og anbefalingerne kritisk og med stor forsigtighed, og bruge lokale data fra målestationerne i stedet for dyre modelberegnede data.

Indlæser debat...