FOA sælger fagforeningshus: Nyt boligprojekt kan være på vej i sydbyen

Medlemmer siger god for salg af FOA-hus på Dalgasgade. Køberen håber at få lov til at bygge boliger på grunden, der ligger mellem to igangværende boligprojekter med tilsammen 111 nye lejligheder

25. juni 2021, 09.36

Dalgasgade set fra luften. Forrest i billedet er det området, hvor 93 lejligheder snart begynder at skyde op. I midten det nuværende FOA-fagforeningshus, der skal sælges med henblik på boligbyggeri. På den modsatte side af FOA-huset er 18 nye lejligheder på vej. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG To boligbyggerier er på trapperne på Dalgasgade, og nu kan et tredje boligbyggeri være på vej på gaden i Silkeborgs sydby.

Et omdiskuteret byggeri af 93 boliger går meget snart i gang i den vestlige ende af Dalgasgade ud mod Søndre Ringvej, og i den modsatte ende tages inden længe hul på byggeriet af 18 boliger på den tidligere DSB-grund.

Nu kan det også ende med et nyt boligbyggeri på Dalgasgade 24, hvor FOA Silkeborg-Skanderborg i dag har sit fagforeningshus.

Et flertal af medlemmerne har på en ekstraordinær generalforsamling sagt god for, at afdelingen sælger bygningen på Dalgasgade og bygger nyt fagforeningshus på Granhøjvej ved siden af 3F.

Læs også
Dalgasgade: 93 nye lejeboliger skal være klar næste år
+Abonnement

Køber er klar

Allerede inden den ekstraordinære generalforsamling var en køber af FOA-huset på plads og en betinget salgsaftale underskrevet.

Køberen er finansmanden Daniel Høj, Silkeborg, der er ejer og direktør i virksomheden Sindico Finance og Business. Han håber i samarbejde med Silkeborg-firmaet Laban Arkitekter at få lov til at bygge boliger på FOA-grunden. Daniel Høj og Laban Arkitekter står også bag boligprojektet Christinedalen i Virklund, hvor byggeriet af 24 gårdhavehuse og 72 udlejningsboliger er i gang på Mørksøvej.

Skal der bygges boliger på FOA-grunden, kræver det en ny lokalplan. Med de lokalplanmæssige rammer på plads vurderer Daniel Høj, at der er kan bygges måske 30 boliger på grunden, når FOA er flyttet.

- Men vi kan på ingen måde tage forskud på begivenhederne. Vi glæder os til at få en god dialog med kommunen om at få et spændende og flot byggeri, hvor der er kælet for detaljerne. Det er vigtigt for os at få en god proces til gavn for alle i området, understreger Daniel Høj.

De tidligere DSB-garager bliver revet ned - formentlig i næste uge - for at give plads til byggeriet af 18 nye lejligheder. Foto: Martin Ballund

18 boliger på vej

Sammen med tre øvrige investorer står han også bag byggeriet af 18 boliger på nabogrunden til FOA, den tidligere DSB-grund på Dalgasgade. De tre er Kim Skovhus fra Norconsult, der også er arkitekt på byggeriet, Peter Jørgensen, Ikast, og Jens Nørskov, Silkeborg. De to sidstnævnte er ligesom Daniel Høj medejere af selskabet Sindico Group.

Daniel Høj oplyser, at byggeriet af de 18 boliger går i gang om kort tid. De nye lejligheder i det tre og fire etager høje byggeri bliver mellem 70 og 105 kvm store. De forventes færdige i efteråret 2022.

Der er tale om lejeboliger, og Daniel Høj beskriver det kommende byggeri som luksuslejligheder med fokus på kvalitet i blandt andet valget af materialer.

- Forhåndsinteressen er stor, fortæller Daniel Høj, der allerede har fået adskillige henvendelser fra interesserede lejere.

Det bliver dog ikke ham eller de øvrige investorer bag byggeriet af de 18 boliger, der kommer til at stå for udlejningen i fremtiden. Daniel Høj oplyser, at det færdige projekt er solgt til en lokal velhaver, der ikke ønsker sit navn frem.

Laban og FOA

Afdelingsformand for FOA Silkeborg-Skanderborg, Ulla Gram, oplyser, at FOA håber at kunne rykke ind i et nyt fagforeningshus på Granhøjvej i november eller december næste år. Nybyggeriet skal tegnes af Laban Arkitekter.

Det er en enig afdelingsbestyrelse, som står bag forslaget om at sælge det nuværende fagforeningshus, købe grund på Granhøjvej og bygge nyt ved siden af 3F. Afstemningen foregik elektronisk, og forslaget fik opbakning fra 86 procent af de afgivne stemmer.

Læs også
FOA fik godt tilbud: Klar til at flytte
+Abonnement

Indlæser debat...