En ulykkelig sag til eftertanke

6. december 2021, 12.57

GØDVAD-SAGEN Både jeg som udvalgsformand og kommunens ledelse på ældreområdet ser med stor alvor og bekymring på Gødvad-sagen.

Det er en trist og ulykkelig sag, hvor vi ikke er lykkedes i samarbejdet med en familie. Den konkrete sag har givet anledning til rigtig meget eftertanke - og rigtig mange handlinger.

Coronapandemien har desværre nogle steder flyttet fokus væk fra den daglige omsorg og kvalitet. Og fælles koordinering, faglig sparring og kompetenceudvikling har haft svære vilkår under pandemien

Gitte Willumsen (K)

Der har været to tilsyn på plejecenteret som følge af denne sag, og der er udarbejdet handlingsplaner for at rette op på de fejl, der er konstateret.

Hver dag går vores medarbejdere på ældreområdet på arbejde med en intention om at yde deres bedste og give de ældre en værdig og kærlig pleje og omsorg. Indimellem sker der fejl, og indimellem lykkes vi ikke i samarbejdet med pårørende. Det evaluerer vi hver gang på, for at blive bedre.

Vi har årlige tilsyn på alle vores plejecentre. Både vores eget, eksterne tilsyn, og myndighedstilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Vi følger altid op på tilsynene, og vi retter altid op på tingene, hvis tilsynet finder kritikpunkter eller fejl. Det er sjældent de samme kritikpunkter fra sted til sted, og man skal derfor være meget påpasselig med at generalisere og slutte, at fordi der et eller nogle få steder er fundet kritisable forhold, så er det sådan alle steder. For det er ikke tilfældet. Vi har i en lang periode generelt haft gode tilsynsrapporter, som ikke har indeholdt større problemer, men under coronapandemien har vi enkelte steder på ældreområdet fået tilsyn med alvorlig kritik.

Det er der flere forklaringer på.

Læs også
En uværdig død: Retter hård kritik mod plejecenter
Abonnement

For det første er vi på vej i en fremtid, hvor der kun kommer fem nye medarbejdere ind på arbejdsmarkedet, hver gang, der går otte på pension.

Allerede nu er det svært at finde nye medarbejdere, når stillinger bliver ledige på plejecentrene, og på grund af coronapandemien har det i år været ekstraordinært svært at finde ferieafløsere til medarbejdere, der skal på ferie.

Læs også
Vred seniorrådsformand om plejesagen fra Gødvad: Politikerne må tage ansvar
Abonnement

For det andet har coronapandemien nu i snart to år trukket store veksler på medarbejderne. Medarbejdere og ledere har haft ekstrem stor fokus på at forhindre smitten i at komme ind på plejecentrene. Det er vi lykkedes rigtig godt med. Coronapandemien har desværre nogle steder flyttet fokus væk fra den daglige omsorg og kvalitet. Og fælles koordinering, faglig sparring og kompetenceudvikling har haft svære vilkår under pandemien.

Medarbejdere og ledere på ældreområdet har normalt meget stor fokus på at holde fast i en god kultur med en værdig omsorg og pleje, en ordentlig tone over for de ældre og kolleger imellem, og et fokus på at patientsikkerheden og den rigtige medicinering er i orden. Sagen fra Gødvad er en påmindelse om, hvor vigtigt det er hele tiden at holde fast i det fokus.

Læs også
Jeg klagede over plejecentret allerede i januar

Debatten om flere penge til ældreområdet er en politisk diskussion, og det er i sidste ende byrådet, som skal prioritere og træffe beslutning, om rammerne, kvalitetsstandarderne og serviceniveauet på ældreområdet skal ændres. Det er jeg sikker på, at det nye byråd kommer til, efter at have forholdt sig til debatten under valgkampen og på baggrund af en sag som den fra Gødvad.

Indlæser debat