Bio-rens spildevandet

4. juli 2020, 08.00

SPILDEVANDET Det er kommet frem, at renseanlæggene faktisk udleder store mængder fosfor og kvælstof i vandmiljøet og desuden jævnligt i overløbssituationer lader total urenset spildevand passere.

Jamen skulle vi så ikke overlade rensningen til naturen på den måde, næringsstofkredsløbet er skabt/udviklet til - om man nu er kreationist eller evolutionist.

De affalds-/næringsstoffer, der forlader vore husholdninger, skaber uhensigtsmæssig algevækst i vandene, men er jo også guf for landplanterne.

I stedet for at lade kloakvand løbe ned til badegæsterne, fiskene og algerne kunne vi pumpe det højt op til planterne - skove og andre grønne arealer. Selvfølgelig i god afstand fra beboelser og vandløb. På vejen nedad i landskabet vil det blive opsuget af planterødder og omdannet til ved og grønt, som vi kan bruge på forskellig vis.

Udover den miljømæssige gevinst gjorde det jo heller ikke noget, om vi ikke længere skulle betale omkring 50 kr. for at komme af med en kubikmeter spildevand.