Stof til eftertanke - om demokrati og lokalområder

10. juli 2021, 11.41

BORGERINDDRAGELSE Hvis man interesserer sig, følger bare lidt med og samtidig læser både artikler og debatindlæg i vores lokale aviser, så vil borgerinddragelse, lokal viden og ildsjæle unægteligt komme en i hu.

Det er åbenlyst at vi borgere, som bor i Silkeborgs mange lokalområder, ligger inde med stor viden, som kan og skal bruges mere.

Vi møder ønsket om nærdemokrati og borgerinddragelse i mange skrevne ord og tanker. Men; arbejder vi reelt på at få mere borgerinddragelse?

Luis da Silva Martins

Det skal blot rammesættes på en måde, så vi sikrer, at vi, som kommune og fællesskab, drager nytte af den viden og velvillighed - ofte nok - og tids nok. Det er muligt. Det tror jeg på.

Vi møder ønsket om nærdemokrati og borgerinddragelse i mange skrevne ord og tanker. Men; arbejder vi reelt på at få mere borgerinddragelse? Eller løber intentionen ud i sandet efterhånden som tiden går og andre ting prioriteres?

I forlængelse af ovenstående, vil jeg tilføje, at vi arbejder med et repræsentativt demokrati. Det giver mening. Direkte demokrati er ikke hensigtsmæssigt. Vi borgere kan ikke forholde os til alle forslag i byrådet og dermed skal vi ikke stemme om dem. Vi har valgt nogle medborgere, som vi på dét givne tidspunkt, mente var bedst til at repræsentere vores synspunkter. Men er det en konstant, eller ændrer og udvikler både vi og kommunen os?

En anden ting, jeg tumler med; Er vi borgere tilstrækkeligt repræsenteret på tværs af naturlige forskelligheder som alder, indtægt, livssituation eller bopæl? Er byrådet repræsentativt? Hvis ikke; kan det blive det? Eller kan vi på anden måde sikre, at vi kommer så tæt på som muligt?

Der er lidt at tænke over. Og tænke på. Dejligt med brændstof til eftertanke. God sommer.

Indlæser debat...