Den bilfrie by?

13. februar 2020, 12.29

Der har før været forsøg med lukning af dele af Skoletorvet for biler. Foto: Jakob Stigsen Andersen

TRAFIK Samtidig med at byrådet gør sig anstrengelser for at fylde Silkeborgs bycentrum med højhuse, gør man sig desværre lige så store anstrengelser med at umuliggøre tilgængeligheden til og fra bymidten.

For nuværende skal Skoletorvet / Hostrupsgade lukkes ned. Det har været forsøgt før, med store problemer til følge - for trafikken.

Da byrådet i sin tid gik ind for Nordskovvej / Drewsensvej-løsningen, var jeg da ikke i tvivl om, at man derved ønskede at gøre den velfungerende Drewsensvej til fordelingsvej for al trafik fra vest, syd og øst til centrum af byen.

I denne manøvre skulle Hostrupsgade, Toldbodgade, Tværgade og Grønnegade være vigtige fordelingsgader mellem ovenævnte dele af kommunen: vest, øst og syd. Og adgangen til de tre største parkeringsområder i byen: Bios Gård, Jyske Banks p-kælder, P-ved søerne - og så naturligvis den senere parkeringskælder under Torvet.

Efter de kørselsrestriktioner, som netop er offentliggjort i MJA, må det konstateres, at mulighederne for at komme til de omtalte P-områder er blevet stærkt forringet, og indkørsel fra Christian 8.s Vej (fra syd) til P-anlægget under »Torvecentret« bliver umuliggjort.

Og lur mig om ikke netop Fredensgård-projektet sluger alle P-pladser netop under Torvecentret! Noget skal der jo ske, såfremt der bygges i højden. Der skal mindst én kælderetage, pr. tre beboelsesetager - for at opfylde kravene til P-pladser ved etagebyggeri.

Men mulighederne for at nå frem til P-mulighederne skal naturligvis være acceptable - med de foreslåede tiltag er der store vanskeligheder forbundet med at udnytte Drewsensvejs fordelingsmuligheder.

Men bortset derfra, er de optimale forbedringer for trafikafviklingen ved Nordskovvejs-projektet, som kunne opnås, totalt forsvundet, og projektet er desværre blevet alt for dyrt!