Budgettet klar til sidste runde

Kun ganske få ændringer i det budget, byrådet har klar til 2. behandling i aften

4. november 2019, 12.35

Den store debat er ikke i vente, når Favrskov Byråd i aften endeligt godkender kommunens 2020-budget. Alle 25 byrådsmedlemmer står bag aftalen om de kommunale finanser.

FAVRSKOV Der er ikke flyttet mange kommaer i det budgetforslag, som Favrskov Byråd i aften har til 2. og endelig behandling.

I alt 62 høringssvar er indkommet fra borgere, foreninger og andre til budgetaftalen, som alle 25 byrådsmedlemmer stod bag i slutningen af september. Men de har ikke afstedkommet ret mange ændringer i det endelige forslag.

- Vi har været alle høringssvarene igennem, og det har givet anledning til enkelte ændringer og præciseringer, men af hensyn til de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regeringen og KL, har vi afholdt os fra at imødekomme ellers gode ideer i høringssvarene til udvidelser, siger borgmester Nils Borring (S).

Hjælp til opkridtning

Dog kan idrætsforeningerne glæde sig over, at byrådet efter høringen har imødekommet et forslag om hjælp til de frivillige om opkridtning af baner. Det følges af en bevilling på 300.000 kroner.

Venstremanden Morten Bang kan også se en imødekommelse i, at det er besluttet at rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med en opfordring til, at ikke kun piger, men også drenge skal have ret til gratis HPV-vaccine, inden de fylder 18 år.

Morten Bangs ønske var, at kommunen om nødvendigt selv skal betale for vaccination af drengene, men det har byrådskollegerne ikke været med på.

- Vi er ikke uenige i, at det ville være rimeligt, men det ér en statsopgave, siger Nils Borring.

Driftsbudgettet rummer udvidelser på 17,3 millioner kroner og reduktioner på 6,1 millioner kroner - ligesom i den oprindelige aftale. Anlægsbudgettet er på 111,1 millioner kroner, og det er omkring 14 millioner kroner mindre end aftalt i starten af oktober. Det skyldes blandt andet, at opgaver for omkring 10 millioner koner er rykket fra anlæg til drift, og at opgaver er udskudt.

- Det er tekniske ændringer, der er ikke noget, som er taget ud, siger Nils Borring, der er tilfreds med, at alle 25 byrådsmedlemmer står bag aftalen.

- Byrådet har gennem flere år vist stor økonomisk ansvarlighed. Det er en af hovedårsagerne til, at vi nu har mulighed for at lave et budget, som rummer pæne serviceudvidelser, mindre reduktioner og et anlægsbudget på 111 millioner kroner, siger han.