Svar og spørgsmål til Hans Okholm

12. januar 2021, 12.49

IBRUGTAGNINGSTILLADELSE Kære Hans Okholm.

Tak for dit læserbrev i Midtjyllands Avis tirsdag den 5. januar under overskriften: Jeg sidder ikke herhjemme og laver ibrugtagningstilladelser.

Nej Hans Okholm, det har jeg hverken tænkt eller skrevet - hvordan og hvorfra får du den tanke?

Og så har jeg heller ikke, som du skriver: »spurgt ind til, om der er forskel på, hvem der beder om ibrugtagningstilladelser, når nybyggerier er færdiglavede«.

Jeg spurgte: Hvorfor har Silkeborg Kommune ikke som i Funder stoppet indflytningen her i Lysbrolysningen, når der ikke er udstedt ibrugtagningstilladelse. Er det ikke at gøre forskel på Per og Poul, hvilket du i et læserbrev den 10. november 2020 i Midtjyllands Avis hævdede, at der ikke er.

Det spørgsmål har du undladt at besvare - hvorfor.

Derfor spørger jeg igen: Hvorfor har du udvalgsformand Hans Okholm/Silkeborg Kommune/Plan og Vejudvalget stoppet indflytningen i færdige boliger i Funder til ugunst for bygherrens indtjening, men ikke tilsvarende i færdige boliger hos en anden bygherre i Lysbrolysningen?

I begge bebyggelser er indflytningen sket over en længere periode i strid med lokalplanernes bestemmelser før ibrugtagningstilladelser var udstedt, hvilket Silkeborg Kommune for Lysbrolysningens vedkommende har været bekendt med siden medio oktober 2020, uden at man har foretaget sig nogen i den anledning.

Hvad er forklaringen på dette spørgsmål, hvis det ikke er at gøre forskel på Per og Poul - eller måske Thomas og René.

Og så når jeg nu er i gang, kan du måske samtidig svare på, hvorfor der den 28.12.20 af Silkeborg Kommune er udstedt en betinget ibrugtagningstilladelse til boligerne på Lysbrolys-ningen, selvom den i lokalplanen grundigt omtalte og beskrevne faunapassage ikke er etableret, og ikke, trods tilsyn af kommunen, er nævnt som ikke færdigudført i ibrugtagningstilladelsen?