Vil SF stadig en fredning?

9. september 2021, 10.51

Den foreslåede fredning.

FREDNING Kære Claus Løwe Klostergaard.

Vi har som lodsejere på Sindbjerg Mosevej med stor interesse læst artiklen »Store områder i Sejs-Svejbæk skal fredes«.

SF er jo den formelle forslagsstiller til fredning af området, og du har da også som repræsentant for SF tidligere anerkendt, at en fredning har bred almen interesse, og at det ikke alene henhører under lodsejere at kunne blive orienteret om en fredning af området, ej heller at bestemme, hvorvidt området skal fredes.

Som forslagsstiller skal vi opfordre til, at du med artiklen i mente vil bekræfte, at SF stadig vil en fredning, idet man kan læse artiklen, som om SF nu åbner en bagdør og er på vej bagud af den

Dorte og Niels Møller Salomonsson

Du citeres i artiklen for som følger: »For hvis stemningen (Red. blandt lodsejerne) ikke er for, at arealerne skal fredes, så kan det blive svært«.

Det er naturligvis ikke os lodsejere, som skal bestemme, hvorvidt et område skal fredes. Der er næppe gennemført mange fredninger i DK, hvor alle lodsejere har være enig i fredningen. Man kan læse din udtalelse, som om du ikke vil vedstå dit forslag.

Som forslagsstiller skal vi opfordre til, at du med artiklen i mente vil bekræfte, at SF stadig vil en fredning, idet man kan læse artiklen, som om SF nu åbner en bagdør og er på vej bagud af den?

Man kan jo også vende din udtalelse om; Kan man ikke også omvendt forestille sig at det kan blive svært at undgå en fredning, hvis den almene borger giver udtryk for en stemning for, at naturen i Sejs-Svejbæk skal beskyttes? Lad os høre den klare tilkendegivelse fra SF og de øvrige medlemmer i byrådet. Det kan være virkelig klædeligt og glædeligt, såfremt et enigt byråd kan nå frem til i enighed at indstille området til fredning, så det sikres, at området sikres også for dem, der kommer efter os.

Det vil være trist, såfremt man efter at have stillet et sådant forslag og efter et alvorligt og langt forløb med utryghed i området som politiker blot laver den bløde mavelanding og ikke har modet til at stå ved sin tidligere beslutning.

Sofus Sørensen fredede i 1919 Sindbjerg-Stoubjerg og i 1947 heden med den begrundelse, at lyngbakkerne skulle beskyttes. Området står nu igen overfor massive udfordringer med ønsker om bebyggelser - dels i det tidligere kommuneplansområde, dels længere oppe af Sindbjerg Mosevej, dels i bakkerne nord for det netop bebyggede område ved Borgdalsvej.

Det er nu, vi har muligheden for at beskytte området for eftertiden.

Vil du hjælpe med at lukke bagdøren Claus Løwe Klostergaard - og åbne døren for offentligheden til mødet?

Indlæser debat...