Tre hovedpunkter for udvikling i Virklund

26. juni 2021, 08.01

BYUDVIKLING Aktuelt er der en dialog om Virk-lund og et nyt centerområde i gang. Samtidig og helt naturligt, er det også en dialog om infrastruktur, udfordringer og mulige løsninger. Jeg har efterhånden mange kasketter. Er involveret i en del. Dejligt, men derfor er det samtidig også nødvendigt, og vigtigt, at påpege at nedenstående udelukkende er mine egne holdninger. Jeg er kandidat. Det er vigtigt. Jeg er også borger. Mindst lige så vigtigt.

Borgerne, de lokale eksperter, i Virklund skal høres - og høres igen ... og skulle være hørt tidligere. Deres input og erfaringer er, om ikke af større værdi end konsulenternes, så mindst lige så værdifulde

Luis da Silva Martins

Jeg har tre hovedpunkter, som jeg arbejder med og mener skal prioriteres i dialogen.

1. Borgerne, de lokale eksperter, i Virklund skal høres - og høres igen ... og skulle være hørt tidligere. Deres input og erfaringer er, om ikke af større værdi end konsulenternes, så mindst lige så værdifulde. De udspringer af lokal viden og ønsker om at få tingene til at fungere - lokalt. Det er borgerne i Virklund, der bedst ved hvilke udfordringer, der er, og hvilke løsninger der fungerer mest optimalt. Opmærksomhed på dette tilsikrer, at vi etablerer de mest lønsomme løsninger, der skal ændres mindst muligt på den lange bane.

2. De bløde trafikanter skal prioriteres. Der skal etableres stiforbindelser, der på sikker vis forbinder Virklund. Herefter skal udfordringerne omkring afviklingen af trafikken løses. Der er mange udfordringer. Som eksempel en høj årsdøgnstrafik på Horsensvej, mange biler på små veje i Virklund osv. osv. Udfordringer kan løses. Igen; der skal lyttes til borgerne i Virklund.

3. Det er vigtigt, at der skabes et bynært grønt torv, som både understøtter butikkerne og fællesskabet i Virklund. Markeder, fællessang, gudstjenester, arrangementer, leg, hygge, fællesskab og møder mellem borgerne. Samtidig skal den historiske fortælling om området belyses vha. fortællinger på skilte, som etableres i samarbejde med lokale ildsjæle, Virklund Kirke mfl. Herudover skal der etableres noget bynært kunst fra lokale kunstnere i det grønne område, som kalder på oplevelser og ophold for store og små.

Virklund og lokalområdet er i stor udvikling. Det kalder på en helhedsløsning. At vi gør tingene rigtigt første gang.

Indlæser debat...