Venter på omfartsvej til Gjessø

Udgivet:12. juni 2020, 12.35

Læsetid:2 minutter

Af Jeppe Errebo Kjems. Rustrupvej 41 Gjessø

3 år siden

TRAFIK Den tunge trafik skal væk fra Kjellerups bymidte. Derfor kommer byrådets plan- og vejudvalg nu med et fornuftigt forslag om en ny fordelingsvej, som skal bygges i 2026-2029.

Gjessø har drømt om at få den sidste del af omfartsvejen Søndre Gjessøvej færdiggjort de sidste 10 år. Omfartsvejen skal give Gjessø en effektiv infrastruktur uden om byen. En færdiggørelse vil være helt central i forhold til vækst og investeringer i fx ny købmandsbutik, nyt centerområde og nye boligprojekteringer ved Søndre Gjessøvej/Brandevej. En fremdrift der skal tiltrække nye børnefamilier i trygge og sikre omgivelser i en moderne og grøn børnevenlig by.

I Gjessø er væksten desværre gået i stå. Heldigvis er der planer om nybyggeri. Men hele den gamle bydel står overfor et større generationsskifte, der med tiden skal give plads til nye børnefamilier, så Gjessø kan flytte sig fra en andensidsteplads på listen af tilflyttere med kun 1,1% vækst.

En væsentlig faktor vil for nuværende og nye borgere være mindre trafik centralt igennem byen. Byen skæres i dag midt over af Rustrupvej, hvor trafikken ifølge kommunens trafikprognoser om kun 10 år, skal stige eksplosivt med hele 50%. Det vil give en endnu mere usikker vej igennem villaområdet til skole, bybus, søbad og over torvet, til legepladsen og stisystemer.

Støj- og hastighedsproblemer med pendlertrafik og tung lastbilstrafik er samtidig en stor udfordring. Borgere i Them, Salten og Bryrup pendler igennem Gjessø via Rustrupvej til og fra arbejde i Silkeborg. Og biler og lastbiler pendler pga. GPS-ruteplanlægning fra Horsensvej igennem byen for at koble sig på motorvejen mod Herning ved Funder.

En færdiggørelse af Søndre Gjessøvej vil give en effektiv infrastruktur. Den vil reducere støj og hastighedsproblemer i byen, den vil give sammenhæng mellem rekreative områder som søbad og legeplads, give en sikker skolevej, give mulighed for indretning af byrum ved torvet med liv til at mødes og leve på.

Det kræver prioritering og investering i fremtiden i de mindre bysamfund. I Gjessø krydser vi fingre for, at man både udenom Kjellerup og Gjessø, begynder at bygge veje fra 2026.