Skolestruktur: Hvor er politikerne med en vision for Skanderborg Kommune?

26. august 2020, 12.45

SKOLELUKNING I sidste uge var der stormøde om lukningen af Bjedstrup Skole. Her mødte politikerne frem for at forsvare deres beslutning.

Her stod specielt Anne Heeager (R) frem som en stærk modstander af landsbyskolerne ud fra en påstand om, at de er for dyre.

Dette blev mødt af modargument (fra bl.a. mig) om, at skolerne er væsentlige for at sikre en tiltrækning af ressourcestærke familier, som igen sikrer et højt skatteprovenu til kommunen. Disse forhold er ikke medregnet i de analyser, som kommunen har fået udført, og hvori besparelserne ved lukning af de små skoler fremkommer.

Heeager afviste dette argument med baggrund, i at der ikke findes forskning, som kan påvise denne sammenhæng. Det er helt korrekt, at der er lavet meget lidt forskning på dette felt i Danmark. Der er, som Heeager så fint selv påpegede, kun lavet et studie af dette i Danmark, som imidlertid ikke kan bruges til at beskrive situationen i Skanderborg.

Der er heller ikke lavet gode studier af, om mennesker dør af at falde ud af fly i 10 kilometers højde. Men jeg ville nu alligevel nødigt prøve det.

Det er utopi at tro, at landsbyerne er uforandrede af skolelukninger. Uanfægtet af om der er lavet studier af det.

Det lyder næste morsomt - hvis bare ikke det var vores lokalmiljø og økonomi, som Heeager skaltede og valtede med. Konsekvensen for alle borgere i Skanderborg Kommune er besparelser, hvor tabet af indtægter ignoreres. Det er der ingen i Skanderborg, som bliver rigere af.

Jeg ønsker mig politikere, som har en vision for hele den kommune vi bor i - ikke blot akademikere, som formår at læse historiske statistikker.