Pas på: Store maskiner rykker ud i bynære skove

Der skal fældes træer ved Vejlbo Mose og hugges flis ved Schoubyes Sø. Hold afstand, lyder opfordringen fra Naturstyrelsen Søhøjlandet

28. februar 2019, 17.00

I mange måneder har det set temmelig rodet ud ved Schoubyes Sø, fordi der har ligget fældede træer til tørring. Skovfyr og klitfyr er fældet, mens bjergfyren får lov at stå. Nu bliver der ryddet op og de fældede træer hugget i flis. Foto: Bent Nørgaard

SILKEbORG I næste uge, formentlig fra på tirsdag, bliver freden forstyrret i et par af de bynære skovområder ved Silkeborg, som rigtig mange benytter til hundeluftning eller en lille vandretur: Schoubyes Sø og Vejlbo Mose.

Ved Schoubyes Sø - også kendt som Den kunstige Sø - i Hårup Sande er det store maskiner til at slæbe træ, hugge det i flis og køre flisen bort, der skal i aktion.

Der har i meget lang tid set temmeligt rodet ud ved den ellers så idylliske sø. Sidste år blev der fældet en del træer lige ved søkanten, de ligger der endnu, nogle tilmed med toppen ude i søen. De har fået lov til at ligge, så træet kan tørre og hermed blive velegnet til flis til varmeværker.

De træer, der er fældet, er først og fremmest bjergfyr og noget klitfyr. Da det gamle indlandsklit-område i Hårup Sande skulle beplantes for godt 100 år siden, var bjergfyr noget af det eneste, man kunne få til at vokse i sandet. Men i dag er bjergfyr en uønsket art i de danske skove. Den betragtes som en invasiv art, der kan brede sig på bekostning af træsorter, der er hjemmehørende i de danske skove. Derfor fældes den.

Området ved søen bliver hermed mere åbent, og det er også målet.

Naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet fortæller, at Hårup Sande er et af de bedste områder i Danmark med kombinationen skovfyr og hede. En kombination, der giver gode levemuligheder for en række, smådyr, planter og svampe.

Med fældningerne bliver der et større område med præg af hede.

- Det er arter som trehornet skarnbasse, sandspringer, vejhvepse, snylterod og ægte ridderhat. Arter, der netop trives, når vi har hede omgivet at skov, så der både bliver sol og læ, siger han.

Fældning ved Vejlbo Mose...