Overløb, hvad er det og kan der gøres noget?

11. oktober 2021, 14.12

OVERLØB Der har de seneste måneder været en del snak om »overløb« både på nationalt niveau og her på det seneste også i Skanderborg. Derfor kan lidt faglig indsigt måske være nyttigt.

Overløb er populært sagt en »sikkerhedsventil« på kloaksystemet. I visse byområder, typisk de ældre, løber spildevand og regnvand i én og samme kloakledning. Det hedder fælleskloakeret. Når det så regner så meget, at kloakken ikke kan følge med, løber det over, typisk i et dertil designet bygværk, med udledning til et vandløb eller lignende. Indholdet i det vand, der løber over, er fortyndet, typisk meget fortyndet, spildevand. Det er muligt at måle vandmængderne, men at måle, hvad overløbsvandet indeholder, er straks en hel anden sag, fordi systemerne og situationerne er både komplicerede og komplekse.

Hvad så med Skanderborg? Skanderborg er blandt de 30 forsyningsselskaber med højest andel separatkloak, idet ca. 80 % af kloakken i Skanderborg er separeret, hvilket er ca. 10 procentpoint over landsgennemsnittet

Benny Nielsen

Hvordan undgår man så overløb?

Det gør man ved at separatkloakere, dvs. spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Mængden af spildevand i spildevandsledningen er i store træk konstant, hvorimod mængden af regnvand i regnvandsledningen varierer fra »0« til monsterregn, derfor kan regnvand - og kun regnvand - i et separeret system løbe over. Kommer der mere vand end separatkloakken kan håndtere, f.eks. ved skybrud, vil der således ikke være overløb med spildevand, men kun overløb med regnvand. Separatkloakering er således også et element i klimatilpasningen.

Hvad så med Skanderborg?

Skanderborg er blandt de 30 forsyningsselskaber med højest andel separatkloak, idet ca. 80 % af kloakken i Skanderborg er separeret, hvilket er ca. 10 procentpoint over landsgennemsnittet.

I Skanderborg Forsyning har vi, med byrådets godkendelse den 18/12 2019, besluttet at øge indsatsen med bl.a. at separatkloakere, selv om det har betydet en stigning i taksten for spildevand.

Læs også
Spildevandssagen - uhørt og skandaløst!

Ud over at separatkloakering fjerner overløb, sikrer miljø og badevand, reducerer det også mængden af regnvand på renseanlæggene, og dermed spares der driftsomkostninger. I Skanderborg har vi besluttet, at de gamle renseanlæg, som også er dyre i drift, skal nedlægges, så spildevand kan håndteres centralt. Den optimale fremtidssikre løsning er således at håndtere regnvand lokalt, så det ikke skal pumpes rundt i kommunen, men samtidig at håndtere spildevand centralt.

Læs også
Masser af ulovlige udledninger

Og, ja, det er for næsten 2 år siden og med byrådets godkendelse, besluttet at sætte mere fart på bl.a. separatkloakering og optimere struktur og drift. Separering er et langt sejt træk, men beslutningerne er taget, midlerne sikret. Vi er på vej ...

Min baggrund for ovenstående bidrag er 35 år erfaring indenfor vand og miljø og de seneste 10 år som planlægnings- og projektchef i Herning Vand, og i dag også bestyrelsesmedlem i Skanderborg Forsyning.

Indlæser debat...