Tange Søs vand tilbage til almenheden

Udgivet:09. april 2019, 12.32

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Kaj B. Olesen Kompagnivej 12, Randers

TANGEVÆRKET Gudenå og Tange Sø - kongelige privilegier ophørte, politiske kom. Så natur og indhold forgår.

Politiske privilegier og lignende, der kan opnås via Gudenåens vand, en årsag til der intet må ændres i retten til vandets brug. Lokalpolitikere, landspolitikere og ministre gennem tiden vil intet foretage sig, sidst ved miljøministeren. Privilegierne, demokratiets pris, må være gode, siden der ikke skal ændres noget. Et sundt demokrati på bekostning af natur. Bedøm selv.

Imens der igen ventes på passageløsning, måske i 2027, der kan overholde vandrammedirektiv, er der påvist stor tilbagegang af naturlig produceret yngel og tilbagevandrende ørred.

Kan tilbagegangen vendes, ja, fiskene skal have adgang til 100 km fri Gudenå ovenfor Tange Sø. Hvordan? Privilegier gerne og vandet tilbage til almenheden. Lav en ny Gudenå fra Kongensbro til Gudenå nedenfor Kællinghøl, udenom Viborg Kommune. Der mistes gydevandløb og de kendte gydepladser på bunden af vandmagasinet. Der kan laves ny gydepladser, der opvejer mistede.

Findes de politikere, der er med på natur og på omkostningsfri selvreproducerende fiskebestande, flora og fauna også i og ved Danmarks største vandløb Gudenå, fremfor opstemmede biodøde Tange Sø?

Estimeret ved fri passage i hele Gudenåens forløb og bestande i normal reproducerende stand, kan det give mindst 40-50.000 stk. laks og 140.000 stk. ørred, ål og andre føde- og gydevandrende arter er sikret.

Efterlades det tilskudsfinansierede vandmagasin og elproduktion til lokale, som ønsket af vælgerforeningen til bevarelse af Tange Sø, må det sikres, der ikke afledes algefyldt og opvarmet vand. Viser der sig ophobet uheldige ting i søen, er det ihændehavers forpligtigelse. Afledes vandet kan der passende betales vandafledningsafgift i lighed med borgeres brug af vand.