Kære Realdania: Husk at Bjerget allerede ER sublimt!

Udgivet:23. september 2020, 13.15

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Anders Hougaard Peder Porse og Kirsten Vang Nielsen. Bevægelsen Folkets Bjerg

3 år siden

»FREMTIDSSIKRING« Præcis et år efter workshoppen om Himmelbjerget præsenterer Skanderborg Kommune nu Foreningen Realdania som samarbejdspartner, der skal komme med konkrete bud på, hvordan man »fremtidssikrer« Bjerget. I pressemedelelsen fra kommunen udtaler borgemester Frands Fischer (S) endvidere, at han er »helt overbevist om, at Realdania er den rette samarbejdspartner til det næste fælles skridt på vej mod en fornyelse af området i respekt for historien og det eksisterende«. Og programchef i Realdania Stine Lea Jacobi udtaler, at Himmelbjerget er en attraktion, »som har potentiale til at give flere oplevelser året rundt«.

Ved workshoppen sidste år blev der lagt vægt på, at »bjergets ånd# skal respekteres.

Men med velkendt projekt-jargon som »fremtidssikring«, »fornyelse« og »potentiale« er der grund til at holde et godt øje med, hvordan kommunens samarbejde med Realdania kommer til at forløbe og hvordan oplægget til arbejdet kommer til at udmønte sig i konkrete forslag.

I 2018 fulgte en enorm folkelig opmærksomhed og modstand Skanderborg Kommunes første udspil til »udvikling« af Bjerget. Kernen i den modstand stod og står tindrende klart, og den bør nu danne en stram ramme for Realdanias arbejde: Bjerget ER allerede sublimt! Det er et levende maleri, og når man begynder at sætte streger på udviklingspapirer bør man som ledende, kritisk ideal have i tankerne, at man skal være lige så parat til at sætte samme streger ovenpå et originalt Vilhelm Kyhn-maleri. Og hvis det giver anledning til ærefrygt, nærmer man sig den rette indstilling.

Det betyder på ingen måde, at forbedring umuliggøres. Især ankomstområdet fra land, med P1 og P2, har længe trængt til en opfriskning og måske endda en omlægning med sans og respekt for stedet, der endog kan bidrage til, at det »oprindelige bjerg« træder tydeligere frem. Dette er der gennem de sidste par år fremkommet mange gode input til fra aktive borgere.

Så til Realdania er der kun at sige som Blicher, der om nogen trak folket til Bjerget: »Rejs! rejs selv til Himmelbjerget og se!« - og lyt, grundigt!