Der var en gang et laksefiskeri i Gudenåen

31. maj 2021, 12.36

LAKSENE Det er gået op for sportsfiskerformand, Torben Kaas, at det flittigt publicerede photoshop-foto af Gudenåen, som den påstås at have taget sig ud før december 1920, da Tange Sø blev skabt, er renlivet manipulation. Det medgiver han i et læserbrev her i avisen bragt 15. maj.

Men Torben Kaas opgiver ikke. Han forlanger historiens hjul bliver drejet endnu længere tilbage. For der var jo engang, at der var vildlaks i Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Så Tange Sø skal tømmes og Gudenåen skal genslynges som i forne tider.

For laksefiskeriet både lyder som og er et eventyr. Et sagn fra gamle dage. Noget, der var en gang ...

Bjarne Nilsson

Et tankeeksperiment: Hvis Torben Kaas’ vilje ske, får man så laksen tilbage?

Det er muligt, men næppe sandsynligt. For der er mange negative faktorer, der påvirker laks’ og havørreders livsbetingelser i Gudenåen:

1. Hvorfor er havørredbestanden meget stærkt på retur i disse år? Ja, den gåde prøver DTU Aqua at løse med empiriske studier. Mange skattemidler er ellers brugt på at skabe gode gydeforhold i tilløbene til Gudenåen nedstrøms Tangeværket. Men lige meget hjælper det tilsyneladende.

2. Hvorfor gyder så relativt få laks i de samme tilløb? Man har ellers fundet ud af, at laks gerne gyder i tilløb og ikke, som man tidligere troede, kun i hovedløbet.

3. Hvilken betydning har vandremuslingerne haft på fødekæderne i åen? Vi ved, at muslingerne har klaret vandet i en sådan grad, at grødevæksten nærmest er eksploderet. Så spiser de åens plankton for næsen af de andre dyr i fødekæderne? Og er det årsagen til ædelfiskernes mistrivsel?

4. Hvilken betydning har Gudenåens relativt nyopdukkede prædatorer som skarv, odder og sæler haft på både gydefisk og smolt? DTU Aqua skønner eksempelvis, at blot en enkelt odder kan tømme en bæk for gydefisk, så al smoltproduktion fra bækken ophører.

5. Signalkrebsene breder sig i Gudenåsystemet i disse år. Signalkrebs har to livretter på menukortet: Små yngelfisk af laks/havørreder og gydefiskenes rogn. Denne invasive art har potentiale til totalt at udrydde ædelfiskebestandene.

6. Gudenåen er ikke gydevenlig p.t. Derfor skal der ad kunstig vej etableres gydebanker, altså kunstige hævninger af bunden, så vandet kan risle hurtigere. Men bliver prisen for at forbedre gydebetingelserne for ædelfiskene en forøget risiko for massive oversvømmelser i Gudenådalen?

Sportsfiskerne forekommer mig nærmest besatte af tanken om en selvreproducerende laksestamme i Gudenåen. Men miljøminister Lea Wermelin bør tænke sig rigtig godt om, før hun går om bord i deres galej. For laksefiskeriet både lyder som og er et eventyr. Et sagn fra gamle dage. Noget, der var en gang ...