Genopliv Anders Nielsen

8. juli 2020, 12.09

MINDESMÆRKE Den megen omtale af mindesmærket over andelsfrontfiguren Anders Nielsen inspirerede en ledsager og mig til at besøge monumentet.

Vi bilede fra Ry mod Skanderborg - ivrigt spejdende efter det. Ved motorvejen erkendte vi, at vi måtte være kørt forbi, og vendte om.

En behjælpelig beboer i Bjedstrup forklarede, hvor stedet er - på vejens sydside 7-800 meter mod Ry. Man må parkere i den modsatte side af vejen og gå de sidste 3-400 meter - dog heldigvis på en cykelsti.

Først meget tæt på ser man noget, der skiller sig ud fra den øvrige bevoksning langs vejen.

Den monumentale sten med et flot broncerelief er skjult af træer, der jo i dag har et helt andet volumen, end da de blev plantet for næsten hundrede år siden. Kan det mon være årsagen til, at stenen angiveligt siden des- værre er blevet omplaceret? Den må tilbage!

Nærområdet lige omkring stenen virker nogenlunde plejet, med frisk opmalet indskrift og en anbragt QR-kode. Dog vil jeg foreslå følgende:

• Stenens broncerelief pudses skinnende blankt.

• De store træer mod vejen fældes, og der tyndes ud blandt de øvrige. Desuden ryddes græs og buske på begge sider, så det særlige sted kan ses på god afstand.

• Der anlægges langs vejen holdeplads for 2-3 personbiler, hvilket der er plads til.

• Så opsættes på passende afstand relevant info-skiltning.

Målet må være flere besøgende. Mindesmærker skal ikke gemmes, glemmes, skændes, flyttes eller fjernes. De er anbragt for at senere generationer kan og skal huske på tid, sted, hvem og hvad.