Dagtilbud: Et skridt i den rigtige retning i Silkeborg Kommune

22. oktober 2019, 12.39

DAGTILBUD Det er med stor til fredshed, at jeg kan konstatere, at Silkeborg Kommune i budget 2020 lægger op til en fortsat forbedring af dagtilbuddene i kommunen. Det ligger i god tråd med byrådets målsætning om at ligge blandt de kommuner med de bedste normeringer i Danmark. Det vil koste 20 mio. kroner at opfylde, og derfor tilfører forligsparterne området fem mio. kroner hvert år i fire år. Ovenikøbet har de været forudseende ved at sikre dækningen af udgifter til det stigende børnetal.

Jeg vil rose Silkeborg Byråd for at lytte til kommunens pædagoger. Og jeg ser frem til, at budgettildelingen afspejler sig i BUPL’s årligt tilbagevendende undersøgelse blandt sine medlemmer til næste år. For i år viste den desværre, at otte ud af ti pædagoger i Silkeborg Kommune har oplevet at være for få i forhold til arbejdsopgaverne. Og knap syv ud af ti pædagoger svarede, at de ofte oplever ikke at kunne drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel.

Så alt i alt er budget 2020 et skridt på vejen til at opfylde regeringens målsætning om minimumsnormeringer.