Landmanden skal have skulderklappet - ikke kommunen

7. december 2019, 08.00

ANERKENDELSE I Danmark vil vi være foregangsland på energi og klima. Grønne dagsordener og visioner dukker op på landsplan, i regioner og kommuner.

I landbruget er vi med på den grønne omstilling. Mange landmænd gør en imponerende indsats for at reducere C02-udledningen og miljøbelastningen i produktionen. Vi arbejder i fællesskab benhårdt på at skabe et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Vi bidrager - og vi vil bidrage. Men ret skal være ret.

Når en landmand gør en indsats for at skabe en grønnere og mere bæredygtig produktion, skal indsatsen registreres på hans bedrift. Landmanden skal have klappet på skulderen. Landmanden skal have goodwillen. Hans indsats kan derfor ikke medregnes til at indfri kommunens ambition om at blive CO2-neutral.

Jeg kan bestemt se perspektiver i et kommunalt biogasanlæg, der kan aftage gylle og anden biomasse fra området. Men hvis landmanden skal levere gylle til biogasanlægget, skal det tælle i landmandens CO2-regnskab - ikke i kommunens. Det skal tælle med der, hvor biomassen bliver produceret, og der hvor man vælger den grønne løsning - og det er hos landmanden.

Så kære kommune. Jeg bakker 100 procent op om jeres ambition om at blive en CO2-neutral arbejdsplads, men det er vigtigt, at den grønne registrering ikke bliver på bekostning af landbruget. Vi har også et ambitiøst mål, vi arbejder efter, og en lang række landmænd, der gør en stor indsats. Den skal de anerkendes for.