Klagenævn erkender fejl: Livline til Tangeværket

Tangeværket har ikke længere en slutdato for sin vandindvindings-tilladelse til at producere elektricitet gennem turbinerne

18. maj 2019, 09.00

Dronefotos af Tangeværket og Elmuseumet Foto: Jakob Stigsen Andersen