Silkeborg og Viborg: Dyrk den grønne dagsorden

1. marts 2021, 12.11

KLIMAAFTRYK Lige så vel som, at du og jeg kan spare på energien, genbruge regnvand og købe bæredygtige byggematerialer eller madvarer, så kan vores to kommuner gøre præcis det samme. De spiller en stor og vigtig rolle i den grønne omstilling og kan derfor sætte en grøn dagsorden. De har ansvaret for 70 pct. af de offentlige bygninger, er storindkøbere af alt fra håndsæbe til busdrift og vigtige ejere af forsyningsselskab.

Jeg opfordrer derfor gerne kommunernes to borgmestre til at gå forrest og købe ind efter en målsætning om, at mindst 80 procent af alle offentlige indkøb skal være bæredygtige

Peder Stampe

Kommunerne på landsplan køber årligt varer for 80 mia. kr. Der ligger derfor et stort potentiale i at gøre det samlede klimaaftryk mindre ved at stille krav om, at varerne skal være grønne og leve op til en række kriterier så som, at indkøbet tager afsæt i EU’s grønne indkøbskriterier og kravene bag miljømærker, at det baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid og driftsomkostninger tænkes med ind, og at det tager overvejelser om og evt. krav til efterbrugsfasen med ind.

Silkeborg og Viborg har allerede sat fokus på bæredygtighed i deres indkøbspolitik. Og det er en rigtig god start. Jeg opfordrer derfor gerne kommunernes to borgmestre til at gå forrest og købe ind efter en målsætning om, at mindst 80 procent af alle offentlige indkøb skal være bæredygtige.

Kommunerne er store bygherrer og bør bygge bæredygtigt og energioptimere eksisterende bygninger. Men de kan også stille krav om, at selve byggeprocessen er klimavenlig - bl.a. ved at stille krav om, at maskinerne, der bruges på byggepladserne, er drevet uden fossile brændstoffer.

Kommunerne har også et ansvar i forhold til at gøre det attraktivt for borgere og virksomheder at vælge den grønne vej. For eksempel ved at sikre, at lokalplanerne giver mulighed for opstilling af ladestandere til el-biler eller gøre det attraktivt for virksomhederne at sende overskudsvarme ind i fjernvarmesystemerne.

Kære Silkeborg og Viborg. Jeg ved, at I er ambitiøse og har en masse grønne ideer og tiltag på tegnebrættet. I har mulighed for at vise vejen til en grønnere fremtid med jeres handlinger. Erhvervslivet fremstiller og udvikler nødvendige løsninger til et bedre klima. Derfor er det vigtigt med dialog og partnerskaber mellem kommuner og erhvervsliv.

DI har netop lanceret pjecen »13 grønne anbefalinger til kommunerne«, hvor I kan hente inspiration. Jeg ser frem til, at det igen bliver muligt at besøge jer og få en god dialog om, hvor I som kommuner sidder med nøglen til en grønnere fremtid og rigtig gerne dyrker den grønne dagsorden.