Forlig på plads: Byråd dropper skolelukninger

Efter en lang og ophedet debat har 28 ud af 29 medlemmer af byrådet indgået forlig om en ny skolestruktur uden lukning af små landsbyskoler

2. november 2020, 12.20

Efter en storm af læserbreve, demonstrationer og høringssvar, er 28 af byrådets 29 medlemmer nu blevet enige om, at tage lukninger af Bjedstrup og Hylke Skole af tapetet for at skabe ro og tryghed efter en lang og opslidende proces. Foto: Tor Birk Trads

BJEDSTRUP- Godt nok er det mandag, men mon ikke der er nogle aktive landsbyboere, som overvejer at lade champagnepropperne springe i aften. Efter en lang debat om en ny og mere rentabel skolestruktur i Skanderborg Kommune, hvor en lukning af Bjedstrup og Hylke skole var på tapetet, er politikerne henover weekenden blevet enige om en ny skolestruktur, hvor de to små skoler bevares. Det sker i kølvandet på en længere debat og 191 høringssvar, som især koncentrerede sig om en planlagt lukning af to landsbyskoler.

- Lukningen af Bjedstrup Skole og skolen i Hylke tages af bordet. Der skal så vidt mulig tages hensyn til nye boligområder, når og hvis skoledistrikter ændres. Og så skal der udarbejdes en dialog- og aftalemodel for at sikre en tættere dialog imellem Byrådet og den enkelte skole. Det er de væsentligste ændringer i det nye forslag til struktur som et flertal i Byrådet er blevet enige om, lyder det fra borgmester Frands Fischer (S).

Læs også
Flertal vil alligevel ikke lukke skoler
Abonnement

Selvom især Radikale, Konservative og Socialdemokratiet ærgrer sig over, at der ikke blev fundet helt så mange penge til at give kommunens folkeskoler et løft, som man havde arbejdet på, er det efter lang tids uenighed i byrådet efter en aftale, som viste sig ikke at være en aftale alligevel, lykkes at lande et nyt forslag, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Konservative og Enhedslisten står bag forslaget.

Forslaget skal efter planen behandles af Byrådet i december, og det er forventningen, at dele af implementeringen af forslaget kan begynde fra skoleåret 2021/2022.

- Skole- og dagtilbudsområdet er et af vores helt store velfærdsområder, som berører rigtig mange mennesker. Med det nye strukturforslag når vi ikke helt i mål i forhold til at finde de 10 mio. kr. på driften, som skulle have været brugt til et generelt kvalitetsløft til skoleområdet. Jeg er dog glad for, at vi har kunnet lave en bred politisk aftale, som har nogle rigtig gode elementer indbygget og som er med til at sikre nogle klarere spilleregler for den fremtidige udvikling for vores dagtilbud og skoler, siger borgmester Frands Fischer.

Læs også
SF, EL, DF og V må forklare sig

Med det nye strukturforslag når vi ikke helt i mål i forhold til at finde de 10 mio. kr. på driften, som skulle have været brugt til et generelt kvalitetsløft til skoleområdet. Jeg er dog glad for, at vi har kunnet lave en bred politisk aftale, som har nogle rigtig gode elementer indbygget´.

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune

Tæt dialog med skoler skal sikre bæredygtige tilbud

Som en del af det nye forslag skal Undervisnings- og børneudvalget på vegne af Byrådet udarbejde en ny dialog- og aftalemodel, der skal styrke dialogen mellem Byrådet og den enkelte skole. Modellen skal være med til at sikre, at alle skoler i Skanderborg Kommune er både fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige - også i forhold til at håndtere udfordringen med at rumme 2000 nye flere børn på skoleområdet og 1000 flere børn på dagtilbudsområdet.

- Opgaven har været svær, men den har også vist, at der er enorm opbakning især i de lokalsamfund, som stod til at blive berørt. Inspireret af de mange høringssvar har vi valgt, at der skal laves en model for en tættere dialog og specifikke aftaler med hver enkelt skole. Det betyder, at vi i fællesskab laver nogle konkrete mål, eksempelvis i forhold til udviklingen i klassekvotienterne eller skolens forankring i lokalsamfundet, fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler (S).

Modellen giver mulighed for at lave aftaler, der giver plads til lokale hensyn på den enkelte skole. Som en del af modellen skal der også være en årlig dialog med aftale om eventuelle handlinger, som kan sættes i gang, hvis skoletilbuddet ikke kan efterleve aftalen.

Læs også
Bjedstrup-sagen: Et skoleeksempel i den professionaliserede opstand
Abonnement
Læs også
300 mundbind i protest mod skolelukning
Abonnement
11 hovedtræk i aftale om ny skolestruktur

Bjedstrup og Hylke Skole bevares

Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.

Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og ny skole i Ry.

Udarbejdelse af ny dialog- og aftalemodel mellem Byrådet og de enkelte skoler/landsbyordninger.

Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.

Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.

Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E.

Center Skovby etableres i forbindelse med Ungdomsskolen på Campus Skanderborg. Samtidig følges udviklingen og kapacitetsudfordringerne på afdeling D fra Låsby Skole tæt. Specialtilbud og specialskoler, der bliver på nuværende adresser, vil også fremadrettet blive tilknyttet vidensklyngen.

Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole under hensyntagen til områder, der allerede er bebygget, og hvor mange borgere har forudsat, at deres bopæl tilhører Stilling Skoles distrikt.

Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen.

Iværksættelse af diverse analyser vedrørende:

Potentialer ved etablering af kombineret specialundervisning og almen undervisning.

Organisering og ledelsesstruktur på specialundervisningsområdetmed fokus på etableringen af den nye vidensklynge.

Analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby, herunder en vurdering af mulighederne ved skovbørnehaver.

Rækkefølge- og implementeringsplan for det samlede strukturforslag. Det forudsættes, at etablering af ny skole i Ry sker forud for færdiggørelse af ny skole i Hørning. Sidstnævnte sker i én samlet fase.