En ulykke kommer sjældent alene

Udgivet:09. februar 2023, 10.07

Læsetid:3 minutter

Af Peter Sørensen. Formand Lev Silkeborg

1 måned siden

BOTILBUD I august 2022 stod fem unge med udviklingshandicap og deres værger i en rædselsfuld situation. Silkeborg Kommune havde visiteret dem et hjem i et botilbud, som brandmyndighederne nu akut krævede lukket.

Lev Silkeborg har tidligere kommenteret det uskønne forløb og det umulige valg for borgerne i den sag. En voldsom forhøjelse af huslejen eller accept af en flytning fra deres bolig, hverdag, hinanden samt det kendte tilknyttede personale.

I grundbog til førstehjælp er første bud: Stands ulykken!

I denne sag synes dette endnu ikke at være lykkedes, men i stedet breder ulykken sig fortsat.

Flere af de ramte unge fra det tumultariske forløb dengang, befinder sig fortsat i en situation, som ikke er under kontrol. Som det kunne læses i nærværende medie 30. januar 2023 er de lovede tiltag og forhold, som skulle gøre opholdet på Marienlund mere dueligt for to af disse borgere, nu otte måneder senere ikke på vej til at være tilfredsstillende for unge med udviklingshandicap.

Læs også
<span>Frustreret far:</span> Der mangler unge-miljø til 21-årig handicappet datter <span>Frustreret far:</span> Der mangler unge-miljø til 21-årig handicappet datter
Læs også:
Frustreret far: Der mangler unge-miljø til 21-årig handicappet datter

Hvis ikke det var så pokkers alvorligt, kunne man fristes til spøgefuldt at ræsonnere, at med en smule »held« kan resultatet være, at det, fra kommunens side, annoncerede ungdomsmiljø lader vente så længe på sig, at de unge mennesker ender med at ramme stedets målgruppe.

Men det er ingen spøg, ligesom tilpasningen af tilbuddet på Marienlund ikke handler om en legeplads eller andre mindre justeringer. En legeplads til unge mennesker i starten af 20’erne skaber ikke et ungemiljø.

Udfordringen er det helt grundlæggende forhold, at Marienlund i sit udgangspunkt er skabt med et helt andet sigte. Et fremsynet og aldeles nobelt sigte, som hidtil har høstet anerkendelse og har betydet et sted med medarbejdere, som har dygtiggjort sig, opbygget specialviden og et velfungerende tilbud for ældre borgere med udviklingshandicap.

Det er her vi vender tilbage til overskriften - at en ulykke ikke kommer alene. For selvom arbejdet med et såkaldt ungemiljø ikke er i gang, har socialafdelingen nu alligevel dikteret, at botilbuddet på Marienlund fremadrettet skal have et ungdomsmiljø og, at flere unge skal flytte dertil.

Læs også
<span>Der manglede dialog:</span> Far kritiserer flytning af handicappede <span>Der manglede dialog:</span> Far kritiserer flytning af handicappede
Læs også:
Der manglede dialog: Far kritiserer flytning af handicappede

Her udvikler ulykken sig dramatisk. For det der forandres på Marienlund for at tilfredsstille unge betyder samtidigt, at de borgere, der nu bebor Marienlund, under medarbejdernes protester, inddrages i ulykken ved udvanding af deres botilbud, som handler om, at ældre udviklingshandicappede og borgere i denne gruppe med demens gives et specialiseret tilbud, som tilgodeser netop deres behov.

Det er ikke en hemmelighed, at der fattes botilbud i Silkeborg både akut og på lidt længere sigt. Men det synes helt uden for skiven at vælge at lade en skidt situation gå fra ondt til værre og derfra videre for nu yderligere at af-specialisere et tilbud, som med succes har skabt et unikt og velfungerende tilbud for ældre udviklingshandicappede.

Kære dygtige og behjertede mennesker i myndighedsafsnittet af socialafdelingen. I og med, at der endnu ikke er sket konkrete ændringer på Marienlund er der endnu tid til at løfte blikket og undersøge om ikke denne komplicerede kabale kan gå op uden den fortløbende ulykke udfoldes yderligere. Det fortjener samtlige berørte borgere samt de medarbejdere som for tiden ikke bydes opgaver, som matcher deres særlige kompetencer.

Indlæser debat