Tæt-lavt byggeri i Gjern - nej tak

14. oktober 2020, 12.29

Foto: Tom Laursen

BYGGERI De små stationsbyer, som udviklede sig i Danmark samtidig med jernbanernes fremvækst, skyldtes entreprenante personer, som satte gang i alle mulige virksomheder. Alt som spændte fra handel, boliger og industri. Banerne gav liv til alle egne af landet. Der var ikke den største orden eller regulering - var der plads til et hus eller en forretning her eller der, blev det udnyttet.

I Gjern blev det middelalderlige vejnet bibeholdt, og åen, bækkene og det kuperede terræn gav selve forløbet i byens stille udvikling - »en organisk vækst«. Som jeg mener vil give det bedste resultat.

Arealerne omkring den nedlagt 9 hullers golfbane er et inspirerende område, med bakker, søer, bække og udsigt. Det ville ærgre mig, såfremt Birch fik hals og håndsret over dette fine område

Erik Nyengaard

Overskriften på dette indlæg er ikke en modstand mod en mere aktiv vækst, end den organiske vi har haft til nu, men en modstand mod at blive overfaldet af byggematadoren Birch, med de uinspirerende rækker af ens rækkehuse.

Arealerne omkring den nedlagt 9 hullers golfbane er et inspirerende område, med bakker, søer, bække og udsigt. Det ville ærgre mig, såfremt Birch fik hals og håndsret over dette fine område.

Ved borgermødet var der et par beboere fra området, som var imod at der skulle gives plads til nye boliger. De var tilsyneladende imod at se nye naboer. Men - hånden på hjertet - et par personer skal naturligvis ikke styre udviklingen over så stort og interessant et område. Siden er der da også kommet meldinger fra samme personer om at lave grunde på ¼ ha. Det vil sikkert være både for dyrt og for uoverkommeligt for de fleste.

Mit forslag er derfor at udstykke parceller på fra 1000 til 14-1500 kvm, alt efter terrænets natur. Og det skal udbydes til de personer, som ønsker at opføre deres egen bolig. Og så må de gerne involvere en arkitekt i byggeriet. Også gerne Birch. Ønsket er at udnytte de forskellige behov, som forskellige familier har. Vi er jo alle ret forskellige - og det stemmer godt overens med de vilkår, som Gjern by startede op under for ca. 120 år siden. På det tidspunkt var der jo kun nogle få gårde, kirken og skolen.

Det er min opfattelse, at denne måde at danne et virksomt bysamfund på, er den rigtige. Selveje er menneskeligt og økonomisk udviklende.