Mistanke eller skyld - om at have ret eller at få ret

Udgivet:18. januar 2022, 11.19

Læsetid:3 minutter

Af Poul Dahl Medlem af Venstre og tidligere medlem af Silkeborg Byråd

OPSTILLING Philip Rusberg, formand for VU Silkeborg, påstår i et læserbrev i Midtjyllands Avis med overskriften »Skyldig til det modsatte er bevist«, at advokat Arne Ruskjær og jeg selv på forhånd har dømt Nikolaj Møller Jensen skyldig.

Sagen drejer sig om opstillingsmødet, hvor man i Silkeborg Venstres Nordkreds skulle vælge kredsens folketingskandidat.

Læs også
Skyldig til det modsatte er bevist? Skyldig til det modsatte er bevist?
Læs også:
Skyldig til det modsatte er bevist?

Nikolaj Møller Jensen var som kredsformand ansvarlig for planlægningen af opstillingsmødet, og i den egenskab havde han personligt medbragt en liste over de partimedlemmer, som skulle være stemmeberettigede. En liste der resulterede i en afstemning, hvor Morten Høegh med et snævert flertal blev valgt.

Mødets dirigent opdagede imidlertid, at der var noget galt. Afstemningen blev derfor erklæret ugyldig. Det blev besluttet at gennemføre en ny afstemning, og i den forbindelse foretage en personlig kontrol af samtlige fremmødte. Det blev her afsløret, at 20 medlemmer af VU i strid med de gældende vedtægter stod opført på Nikolaj Møller Jensens liste. Den efterfølgende afstemning resulterede nu et markant flertal til Gitte Willunsen.

Dette forløb, sammen med det faktum, at Nikolaj Møller Jensens særlige liste på mystisk vis forsvandt, er begrundelsen for mistanken og den deraf følgende politianmeldelse.

Anklagemyndighedens efterforskning er resulteret i, at man ikke vil rejse en tiltale mod Nikolaj Møller Jensen. I sin begrundelse skriver anklagemyndigheden bl.a. at »Politiets efterforskning har ikke kunnet tilvejebringe listen. Det er derfor ikke - ud fra listen - muligt at bevise, hvordan listen måtte være blevet manipuleret, og hvem der præcis stod anført som stemmeberettigede«.

Når Philip Rusberg derfor i sit læserbrev påstår, at der er tale om en mistanke baseret på løgne, er der efter min opfattelse tale om en påstand, der bliver meget svær at bevise
Poul Dahl

Ifølge Venstres Landsorganisation var der ganske rigtigt, som hævdet af Philip Rusberg, tekniske problemer med de aktuelle medlemslister, men det understreges samtidigt, at disse problemer ikke har kunnet give anledning til, at den medlemsliste, der skulle trækkes ud forud for opstillingsmødet, var behæftet med fejl.

Derfor vores mistanke om at den af Nikolaj Møller Jensen medbragte liste må være »redigeret« på en måde, der betød at 18-20 medlemmer af VU uberettigede kunne få udleveret en stemmeseddel.

Når Philip Rusberg derfor i sit læserbrev påstår, at der er tale om en mistanke baseret på løgne, er der efter min opfattelse tale om en påstand, der bliver meget svær at bevise. Dette på trods af at han forsøger at retfærdiggøre sin påstand ved at sammenligne sagen med det, der foregik under det seneste præsidentvalg i USA, og her også sammenligner mig med Donald Trump.

Jeg er selvfølgelig beæret over som debattør at blive løftet op på niveau med en præsident. Men når Philip Rusberg i den forbindelse kræver, at jeg med mine holdninger og »løgnagtige« påstande, i lighed med Donald Trump, bør udelukkes fra at kunne optræde i aviser og de sociale medier, vil jeg til dette blot stilfærdigt gentage:

Alt hvad jeg hidtil har skrevet og sagt i sagen er baseret på sandheder, om det der er foregået. Sandheder der også i denne avis er beskrevet og bekræftet i adskillige artikler omhandlende sagen.

Jeg er fortsat af den overbevisning, at jeg har ret. Tiden må så vise om jeg også får ret. Uanset hvad, så lever jeg fint med det.