Enhedslisten vil have afsat 5 mio. ekstra til cykelstier

14. september 2021, 12.50

TRAFIK Enhedslisten vil fordoble indsatsen for at sikre cyklis-terne. Det er stærkt tiltrængt at få gjort cykling til et reelt alternativ til bilkørsel. Det er en nødvendighed for klimaets skyld. Det er godt for folkesundheden. Det giver nye muligheder for mennesker uden bil. Ikke mindst børn og unge vil opnå langt større frihed ved at kunne transportere sig selv sikkert rundt. Andre vil kunne bytte de daglige bilture til arbejde, indkøb og andet ud med daglige cykelture. Elmotor på cyklen vil kunne øge rækkevidden for mange.

En investering i cyklisme har alle muligheder for at tjene sig ind igen på øget sundhed, på bedre klima og på mindre forurening og ressourceforbrug

Peter Kjær (EL)

5 mio. ekstra i puljen til cykelstiprojekter i årene fremover vil betyde, at halvdelen af listen med akut ventende stiprojekter vil kunne gennemføres i den næste byrådsperiode. En investering i cyklisme har alle muligheder for at tjene sig ind igen på øget sundhed, på bedre klima og på mindre forurening og ressourceforbrug.

Om det, krone for krone, også på kort sigt vil være en fordel at satse på cykler frem for biler er svært at sige. Men indtil videre har vi i generationer hovedløst kørt i samme retning, hvor naturen er blevet spoleret og planeret til glæde for transport i potente biler. Ikke fordi, det har været en fordel for alle eller for samfundet, men fordi, det har været foretrukket af de mænd, der har haft magten til at definere udviklingen.

Tryghed for de yngste cyklister skal højsædet i form af indsats for at træne rutinen, så alle skolebørn og de ældste førskolebørn bliver sikre trafikanter. Det er kun muligt, hvis cykelruterne er tilstrækkelig sikre. Børn, der lærer at transportere sig selv, vil ofte blive ved med at cykle som voksne, hvis det er praktisk muligt. Forældre, der trygt kan sende deres børn ud på cyklen, vil opleve mindre stress. Børnene vil opleve stolthed og øget selvværd ved at kunne klare sig selv.

Det mest farefulde og skræmmende for cyklister er bilerne. Bilernes størrelse og især hastighed gør cykling ubehagelig og endda farlig på de steder, hvor transportformerne blandes. Derfor har jeg bedt administrationen undersøge, om Skanderborg kommune kan komme i betragtning i det kommende treårige forsøg, hvor 15 kommuner får beslutningskompetence til at sætte hastigheden ned til 40 km i timen på udvalgte strækninger.

Indlæser debat...