Et Tange-kompromis?

6. februar 2021, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

ELPRODUKTION Til udnyttelse af vandkraften har der i århundreder været opstemninger af Gudenåen, og den har stadig indeholdt masser af fisk.

Nu er nogle lystfiskere ikke længere tilfredse med at kunne fange blandt andet aborre, gedde og sandart, men kræver alle kulturspor fjernet, så laks og ørred frit kan passere til og fra havet. Deres først udsete offer er Tangeværket. Det bliver et noget anderledes Søhøjland, hvis opstemningen ved Silkeborg også skal væk. Hjejlebådene kommer til at savne vand under kølen.

Nu er de lystne fiskere sammen med biodiversitisterne gået til ministermor. Man kræver rådighed over 80% af Gudenåens vand til et omløbsstryg ved Tangeværket for at lade det overleve.

Kunne en kompromisløsning mon være, at der bliver sendt en passende mængde vand gennem stryget i de perioder, vandrefiskene har brug for det - og resten af året anvender vi vandet til elproduktion?