Silkeborgs største attraktion?

16. september 2020, 12.22

MULIGHEDER Silkeborgs største attraktion - det er det ikke i dag, men det kan det blive, det drejer sig om arboretet i Silkeborg, et område på 30 ha der ligger for enden af Ferskvandscenteret og Aqua, afgrænset mod syd og øst af Vejlsø, Brassø og Gudenå (Remstrup Å).

I 1991 påbegyndte man at plante træer fra Nordamerika, Sydamerika, Europa og Asien, disse træer er nu ved at have vokset sig store og flotte, men kommer ikke rigtig til deres ret, og det tiltrækker for få der kunne få glæde af området.

Ved at omdanne området fra et skovområde til en parklignende skov, vil træerne fremstå mere synlige med store græsarealer, et åndehul til gavn og glæde for betydeligt flere end i dag. Et arboret er en samling af træer og buske; ja, man kunne sige en botanisk have for træagtige planter. Til sammenligning (og til inspiration) findes 15 km vest for London et område der hedder Kew Gardens, et område på 132 ha, der årligt besøges af mere end 2 mio gæster, og anvendes i betydeligt omfang også til undervisning og forskning , så en attraktion der hviler på et seriøst grundlag.

Arboretet i Silkeborg er betydeligt mindre, men potentialet er stort, også med skånsom hensyntagen til naturen. Med Silkeborgs ambitioner om at blive Danmarks Outdoor hovedstad, kan dette forslag gøre dem til virkelighed.

Arboretet i Silkeborg er en del af Kobskov og tilhører Naturstyrelsen, hvis nu Silkeborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen kunne få overdraget brugsretten eller deltage i driften af området kan dette selvfølgelig lade sig gøre, til trods for bureakratiske og miljømæssige forhindringer.