Vand, vand og pop-politik

21. januar 2020, 12.28

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSERNE De massive problemer med for meget vand i blandt andet Gudenåen har fået rigtig meget spalteplads og tv-tid i nogle måneder nu og det med rette, da det er et stort og alvorligt problem, som byrådet i Silkeborg kommune skal tage dybt seriøst og have løst snarest.

Især problemerne med det indkommende vand ved den gamle Svostrup Kro har været eksponeret og diskuteret, og mange har udtrykt forståelig sympati for en trængt kroejer.

Senest er der nu initiativ til at danne en privat forening til at hjælpe netop Svostrup Kro med at holde vandet ude, og flere lokale entreprenører har givet tilsagn om hjælp, hvilket er utrolig positivt og glædeligt for den gamle, historiske og hyggelige kro.

Dette fine, private initiativ må dog på ingen måde blive en sovepude for byrådet i vores kommune. Vi skal fortsat arbejde hårdt og målrettet for at løse problemerne med oversvømmelserne og det alt for meget vand i Gudenåen. Et lille dige omkring en kro løser ikke problemet generelt.

Den 25. november besluttede et stort flertal i byrådet, at klima- og miljøudvalget skal udfærdige et regulativ for netop håndtering af vandet i Gudenåen. Et regulativ, der arbejder bredt med grødeskæring, bortfjernelse af sandbanker flere steder, oprensning af vandkassen og andre gode tiltag for at forøge gennemstrømningen af vandet, så det kan komme væk. Og med dette regulativ skal vi have løst problemerne varigt og for alvor.

Det er som nævnt herover rigtig positivt med private tiltag, der sikrer Svostrup Kro, som vi alle sætter stor pris på, men for os i Venstre er det yderst vigtigt, at kommunen samtidigt arbejder videre med problemerne med vandet og hjælper alle de trængte lodsejere, der udsættes for de alvorlige oversvømmelser på deres ejendomme. Vi skal også hjælpe familien Lovring, der har jord ned til Gudenåen, jord, som vel og mærke ikke længere kan benyttes, så længe, der er så meget vand i åen. Vi skal hjælpe ejerne af det gamle bindingsværksommerhus overfor kroen, vi skal sikre lodsejere hele vejen langs vandet fra Langsøen og nedstrøms - helt forbi endnu en gammel og hyggelig kro, Kongensbro Kro. Vandstanden skal ned, og vandet skal væk.

Klima- og miljøudvalget fik af et stort flertal i byrådet opgaven med at finde de gode løsninger - og det burde udvalget have været godt i gang med allerede nu. Desværre synes nogen, at det er i orden at forhale denne proces ved endnu en gang at sende den selv samme sag tilbage til byrådet med en håbløs og tynd begrundelse om, at byrådet ikke vidste, hvad vi besluttede. Dermed spilder vi unødig tid med en tåbelig, populistisk manifestation og forsinker desværre løsningen af et meget alvorligt problem.

Vi ønsker os, at der handles nu - tiden er ikke til politiske drillerier og forhaling af beslutningerne, det er problemet alt for alvorligt til.