Besparelser og tydelig prioritering

Udgivet:16. september 2023, 07.15

Læsetid:2 minutter

Af formand og næstformand i Fagligt Fællesskab Ulla Gram og Niels Jørgen Jensen og formand og næstformænd FH-Silkeborg Bent Madsen, Thomas Black og Ulla Gram. debat@midtjyllandsavis.dk

BEKYMRING De bebudede besparelser i budget 2024 i Silkeborg Kommune vækker stor bekymring hos os i fagbevægelsen. Besparelserne vil have en direkte betydning for løsningen af kerneopgaven og serviceniveauet i Silkeborg Kommune. Besparelserne kan ikke gennemføres uden en samtidig reduktion af opgaver og personale. Det kræver prioritering af, hvad der skal gøres mindre af, endsige ikke længere være en del af kommunens opgaveportefølje. Derfor må byrådet iværksætte og tage politisk ansvar for prioriteringen af Silkeborg Kommunes indsats og tilvejebringe en samlet, langsigtet og bæredygtig strategi for den fremadrettede håndtering af kerneopgaven. Vi opfordrer således byrådet til at påbegynde en grundig dialog med borgere og ansatte om fremtidens prioritering. Dialogen skal danne baggrund for at foretage de nødvendige politiske prioriteringer, som kan bringe balance i forholdet mellem lovgivning, overenskomster, politiske og ledelsesmæssige beslutninger i Silkeborg og presset på kapaciteten i opgaveløsningen.

Vi ser ind i en fremtid, hvor et stort økonomisk pres, mangel på personale og den demografiske udvikling betyder tiltagende vanskeligheder med at fastholde og rekruttere. Der er brug for at prioritere en langt stærkere indsats for fastholdelse og rekruttering i budget 2024.

Silkeborg Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Vores fælles offentlige velfærd skal være et sted, som man vil være ansat i, og det skal være en arbejdsplads, som man er stolt af - uanset om man er ansat på en skole, rådhuset, på ældreområdet, på et af de sociale tilbud eller på en af de mange andre forskellige kommunale arbejdspladser.

Vi opfordrer byrådet til at påbegynde en grundig dialog om fremtidens prioriteringer. Vi kan mere og mere, og vi vil mere og mere. Men den demografiske udvikling med flere ældre, færre i arbejdsstyrken samt underfinansieringen af den aktuelle velfærd vil alt andet lige resultere i et større pres på den kommunale velfærd, end det er muligt at leve op til. Der er behov for at skabe balance i forståelsen og accepten af at der reduceres i omfanget af opgaver, der kan løses kommunalt, hos både borgere og ansatte i kommunen.

Hvis prioriteringerne ikke foretages politisk, tvinges ledere og medarbejderne ud i at prioritere. Det er ansatte og ledere, der i mødet med borgene skal stå på mål for prioriteringerne. Det er hverken borgerne, de ansatte eller I som politikere tjent med. Prioriteringerne skal være gennemsigtige, og de skal foretages på det politiske niveau, hvor ansvaret ligger.

Indlæser debat