Det handler ikke bare om en badebro …!

Udgivet:26. maj 2021, 12.06

Læsetid:3 minutter

Af Lone Klein. Linåvej 76 8600 Silkeborg

2 år siden

HANDICAPOMRÅDET Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling, og der sker meget på mange fronter; nyt byggeri på havnen, Nordskovvej, »outdoor« i gågaden og et badeanlæg ved Almindsø. Alle disse tiltag er der mange forskellige meninger om.

Derfor handler det ikke kun om badebroen på Østre badeanstalt - det handler derimod om vores menneskesyn, empati og indlevelse!
Lone Klein

Jeg vil gøre opmærksom på, at når man har så travlt i kommunen, så er det ekstra vigtigt at tænke sig godt om. Der er ikke noget værre end »hovsa«-bevillinger, eller uhensigtsmæssigt arbejde, hvor man må ændre reglerne, så de kommer til at passe med det udførte arbejde, frem for omvendt - fx at varelevering til vores dyrebare butikker, nu kun kan foregå med biler under 3500 kg pga. af valg af belægning?!? Men som skrevet, det er ikke mit primære fokus lige her og nu. Nej, det er på vores handicapområde.

I 2009 forpligtede Danmark sig til FNs handicapkonvention, der anerkender, at handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse, holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Derfor handler det ikke kun om badebroen på Østre badeanstalt - det handler derimod om vores menneskesyn, empati og indlevelse!

Og derfor har badebroen nu fået en symbolværdi, for vi kan forholde os til noget lavpraktisk. Desværre er det svært at sætte sig i det enkelte menneskes sted, hvis man aldrig har haft kontakt og omgang med mennesker med fysiske besværligheder. Men alle kan forholde sig til, at kommunen har nedlagt noget brugbart for gangbesværede m.fl. og bygget et prestigeprojekt, hvor de ekskluderer en lille minoritet.

Min påstand er, at de bevidst har udeladt de planlagte adgangsforhold for kørestole m.m. fordi de ikke kunne få det til at passe ind i arkitekturen …! Det er en aldeles uhørt og uvelkommen glidebane, som ingen kommune burde slippe af sted med, hverken her eller ved andre offentlige byggerier.

Kommunen har »fundet« en halv million, så der kan ske en udbedring?? Skal vi nu have dårlig samvittighed over, at kommunen bruger ekstra penge? Nej, det skal vi ikke have, for intet byggeri bliver dyrere af, at man tænker sig om, tværtimod, og grimt behøver det indtænkte heller ikke at være, som nogen stigmatiseret tror. Så det er ikke os, men de ansvarlige for byggeriet, som skal have dårlig samvittighed.

Som nævnt før, så har broen en fantastisk symbolværdi. Sagen afspejler bare, hvordan man stadig ikke formår at inkludere alle sine borgere. Jeg kunne skrive om mange andre områder i ældre- og handicap-sektoren, hvor det halter slemt for vores medborgere, men det kommer en anden gang.

Hvis nogen undrer sig over mit efternavn - så er det ikke forkert. Jeg var gift med Jes Klein for mange år siden og vi har fælles børn. Jeg ser stadig jævnligt Jes og Aneta på vennebasis.

Jes’ kamp for ligestilling startede allerede i vores unge dage. For 35 år siden var emnet, blandt andet, adgangsforhold eller mangel derpå - burde vi ikke være kommet længere de sidste 35 år?

Husk at der er kommunalvalg i år - jeg vil stemme på »mennesket før byggeriet«. Men vigtigst: jeg vil stemme socialt ansvarligt og det tror jeg ikke, at jeg er den eneste der vil.