Nyt forsøg med Søhaven-projekt

Udvalg delt på spørgsmåle, om der skal gives dispensation til søbeskyttelseslinjen

12. oktober 2019, 06.00

Skitse af Søhaven, der i det tilrettede projekt rummer tre punkthuse i tre, fire og fem etagers højde fra vest mod øst ved Borgergade. Ned mod Silkeborg Langsø skal der efter planen være et grønt område med badebro, hvor der bliver offentlig adgang. Oprindeligt rummede projektet tre punkthuse i tre, fem og syv etager.

SILKEBORG To gange tidligere er et byggeprojekt på hjørnegrunden af Sølystvej og Borgergade blevet stoppet, men nu bliver der lagt op til endnu et forsøg på at få dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

Et flertal i klima- og miljøudvalget er imod at give dispensation, men et mindretal har krævet sagen om Sø...