Bred budgetaftale på plads: Anlæg for 950 millioner på vej til børn og unge

S, SF, R, DF, Enhedslisten og V er nu blevet enige om en budgetaftale med historisk store investeringer på børne og undervisningsområdet og skattestigninger

16. september 2020, 11.29

I første omgang tegnede der sig et billede af, at borgmester Frands Fischer (S), ville få svært ved at samle et bredt flertal bag budgettet, men Venstre vendte tilbage til forhandlingsbordet og accepterede en skattestigning, så nu er det kun Konservative og Alternativet, som står uden for årets budgetaftale. Her er det fra venstre Trine Frengler (S), Martin Frausing Poulsen (DF), Anne Heeager (R), Frands Fischer (S), Jens Szabo (V), Claus Leick (SF), Jørgen Naut (S), Peter Kjær (Enhl.)

RY 27 af Skanderborg Byråds 29 medlemmer blev tirsdag aften den 15. september enige om en budgetaftale for de kommende fire år. Med aftalen fortsættes den økonomiske kurs, som Byrådet har lagt med fokus på at sikre gode fysiske rammer for nuværende og kommende borgere. I aftalen er der sat penge af til opførelse af daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter og infrastruktur.

- Jeg er glad for, at vi med årets budgetforlig kan fortsætte den ambitiøse plan om at skabe vækst og udvikling i vores kommune. Med budgetforliget fortsætter vi med at sikre plads til vores børn og unge på skoler og i børnehaver - og til vores ældre borgere på plejecentre. Vel at mærke uden at gå på kompromis med den robuste og ansvarlige økonomiske politik, siger borgmester Frands Fischer.

Investeringer på 1,7 milliard

Samlet skal Skanderborg Kommune investere 1,7 mia. kroner i nye anlæg over de næste ti år. Alene frem til 2024 skal der bruges 957 mio. kr. til byggeri. Det er blandt andet nye plejeboliger i Galten og Skanderborg. På skoleområdet er der sat penge af til den nye skole i Hørning. Der er også sat penge af til en kommende skole i Ry samt flere ombygninger og renoveringer på skole- og dagtilbudsområdet.

Budgetforliget sætter penge af til store investeringer i den fælles velfærd. Pengene findes blandt andet ved at trække på kommunens kassebeholdning og ved at udnytte muligheden for at sætte skatten op. Kommuner, som taber penge på Udligningsreformen, har ekstraordinært fået lov til at hæve skatten uden økonomiske sanktioner fra staten.

Skatten stiger med 0,3 procent

- Det er i de her år, vi har brug for penge til massive anlægsinvesteringer i børnehaver, skoler og plejeboliger. Derfor er vi i forligskredsen enige om, at vi skal udnytte den mulighed, vi har lige nu for at hæve skatten en smule, uden at staten straffer os. Vi er også enige om, at skatten kan sættes ned igen, når behovet for at bygge nyt aftager.

Skattestigningen er på 0,12 pct. i 2021 stigende til 0,30 pct. i 2023. Det er en del af aftalen, at skattestigningen skal sænkes, hvis det viser sig, at Skanderborg Kommune taber mindre end forventet på Udligningsreformen.

Bedre børnehaver og skoler

Forligsparterne understreger i forligsteksten, at den aktuelle høring omkring ny dagtilbuds- og skolestruktur respekteres, og at alle parter i øvrigt står frit ved den endelige behandling af forslaget. Forslaget til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet indgår i aftalen med en virkning på 205 mio. kr. Hvis hele forslaget eller dele af det ikke gennemføres, er parterne enige om, at pengene skal findes i forbindelse med budgetaftalen for 2022 - enten ved at reducere i andre anlæg eller ved at gennemføre besparelser på den ordinære drift. De 11 mio. kr., som frigøres på driftssiden til et kvalitetsløft på hele dagtilbuds- og skoleområdet, hvis forslaget gennemføres, er ikke med i aftalen. De penge udmøntes først, hvis forslaget realiseres senere på året.

Budgettet for 2021 - 2024 bliver formelt endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. september.