Den vigtige underskov

1. september 2020, 12.17

Foto: Steen Brogaard

VIRKSOMHEDER Feltbesøg ude i virkelighedens verden er en uhyre vigtig aktivitet for os folkevalgte, så vi bevarer følingen med, hvad der foregår langt uden for Christiansborgs tykke mure. Forleden dag var jeg på feltbesøg hos Grønagergård Savværk ved Gjern. Et af Danmarks største og mest veldrevne savværker. Her producerer godt 40 medarbejdere tømmer og andre træprodukter af høj kvalitet. Og her opleves travlhed og stor afsætning på trods corona-krise.

Virksomheden er meget innovativ med hensyn til udvikling af nye træprodukter og afsætningen af dem. Desuden investeres der mange penge i bl.a. støjdæmpning, arbejdsmiljø og andre miljøvenlige tiltag.

Jeg glæder mig over, at vi i Danmark har en tæt underskov af sådanne private virksomheder, der er helt afgørende for finansieringen af den velfærd, vi alle nyder godt af.

Det er rigtig godt og nødvendigt, at vi har store produktionsvirksomheder, der beskæftiger mange og som er kendte ude i den store verden med stor eksport til følge. Men vi kan ikke undvære en tæt underskov af lokalt forankrede små og mellemstore virksomheder. Dem skal vi passe rigtig godt på og give et mildt erhvervsklima med rammer til at de kan udvikle sig yderligere.

Stor tak for et spændende og lærerigt besøg på Grønagergård Savværk.