Heksejagten er gået ind

Udgivet:06. juni 2023, 14.46

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Steen Konradsen. Sinding Nørrevej Silkeborg

4 måneder siden

MILLIONTAB Sagen om de tabte millioner i Silkeborg Forsyning har skabt en sand storm af forargelse på de sociale medier. Vor lokale avis stemmer i, og selv byrådet springer med på vognen. Hvem skrev under og hvem vidste hvad, og hvornår?

Det fyger i luften med trusler om erstatningsansvar og trusler om politianmeldelser, så et helt system tilsyneladende er gået i selvsving. Gad vide om gabestokken til opstilling på Torvet er ved at blive fremstillet?

Dem der ulejliger sig med at sætte sig ind i forretningsideen, der førte til tabet, vil nok komme til den konklusion, at den egentlig var fristende og ganske fornuftig, og ideelt set kunne medvirke til at sikre det, varmeforsyningen er sat i verden for, nemlig at sikre forbruger varme så billigt som muligt, gennem at få dækket nogle faste omkostninger.

Ideen indebar en risiko, og derfor burde risikoen have været vendt og drejet. Det havde været naturligt at lave nogle stresstest. Hvis nu det og det sker, hvad konsekvenser har det så på vore ide? Om det blev foretaget ved kun de særligt indviede. Og dels burde man have undersøgt mulighederne for risikoafdækning. Om det blev foretaget ved også kun de særligt indviede.

Såfremt disse to ret afgørende ting, som er dagligdag i erfarne bestyrelser, aktivt blev fravalgt, har såvel bestyrelse som ledelse vist dummet sig godt og grundigt. Hvis det omvendt aldrig blev drøftet eller undersøgt kan det skyldes uvidenhed og/eller manglende indsigt og erfaring.

Her spiller udpegningen af bestyrelsesmedlemmer en kritisk rolle. En bestyrelse i et aktieselskab skal generelt ikke blande sig i driften, men har som sin primære opgave at sparre med ledelsen og stille de kritiske spørgsmål.

Når byrådet nu retter det kritiske lys på bestyrelsen, burde byrådet starte med at kigge indad. Skiftende byråd har igennem mange år udpeget bestyrelsen inklusive formand og næstformand.

Det kunne være spændende at stille spørgsmålet ud fra hvilke kriterier, man har udpeget. Har man gjort sig den ulejlighed at kigge omhyggeligt på hvilken sammensætning af kompetencer bestyrelsen skal besidde, og har man kigget på, om de udpegede hver især besad den rette indsigt, erfaring, viden og bestyrelseskompetencer til at matche opgaverne?

Har man blot udpeget for at nogle politiske kabaler skulle gå op, så har man som eneejer også påtaget sig et betydeligt medansvar. At udpege bestyrelsesmedlemmer, der åbenlyst - eller blot sandsynligvis - ikke besidder den fornødne erfaring og indsigt, og så efterfølgende hænge dem til tørre, når noget går galt, virker faktisk ikke særlig sympatisk.

Danske domstole er generelt meget tilbageholdende med at pålægge bestyrelser erstatningsansvar. Og her, hvor det er rent forretningsmæssige beslutninger, der i sagens natur er behæftet med en betydelig usikkerhed, vil de nok være særlig tilbageholdende.

Pilen peger i lige så høj grad på skiftende byråd.