Favrskov skal kræve kædeansvar

Udgivet:28. september 2021, 09.15

Læsetid:2 minutter

Af Søren Frandsen (SF) og Bodil Kvistgaard Olsen (EL) Byrådsmedlemmer i Favrskov Kommune

ARBEJDSKLAUSULER Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stiller forslag i Favrskov Byråd om, at kædeansvar indskrives i Favrskov Kommunes politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Det fremgår eksplicit af den nuværende vedtagne politik, at kædeansvar ikke anvendes.

I Favrskov Byråd har der været enighed om, at Favrskov Kommune skal medvirke til at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for at modvirke social dumping.

Den måde, vi gør det på, er ved at stille krav i de kommunale udbud til bygge-og anlægsopgaver. Firmaer, der arbejder for kommunen, skal overholde visse klausuler og retningslinjer. Der er forskellige krav i forhold til opgavens størrelse.

Det handler om, at den valgte leverandør skal sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der mindst svarer til det, der er aftalt i de danske overenskomster. Vores leverandører skal overholde og efterleve de overenskomster, som arbejdsmarkedsparter har forhandlet sig frem til.

Der er dog desværre ikke enighed om, at det vindende firma til en totalentreprise eller en fagentreprise skal sikre sig, at firmaets underleverandører i samme grad lever op til de beskrevne klausuler.

Der er desværre ikke enighed omkring at indføre og håndhæve kædeansvar. Kædeansvar betyder, at vores hovedleverandør hæfter for eventuelle brud på udbuddets arbejdsklausuler eller sociale klausuler. Uden kædeansvar, har han ikke ansvaret, hvis eksempelvis underentreprenøren går fallit.

Regningen ender hos kommunen. Hos skatteyderne.

Allerede tilbage i 2014 havde Københavns Kommune gode erfaringer med at undgå dette. Kædeansvar sikrede, at den kunne tilbageholde løn til 17 polske arbejdere, der var blevet snydt af en underentreprenør.

Det er travlt i byggebranchen. Det vil vække interesse ved lykkeriddere, der ønsker at score en hurtig gevinst. Kædeansvar sikrer, at vi ikke får lykkeriddere ind, som underbyder, vel vidende, at det kun kan lade sig gøre, ved at underbetale arbejderne.

Forkortet af redaktionen