Ældre borgerne skal have en god pleje

12. august 2019, 10.52

ÆLDRE Kære Pia Thomsen

Du skriver i et læserbrev fredag den 26. juli 2019 om, hvordan du oplever de forhold, der er på det plejecenter, hvor din mor bor. Jeg vil gerne knytte nogle kommentarer hertil.

Vi er i Sundheds- og Ældreudvalget meget optaget af, at forholdene på plejecentrene skal være bedst mulige for beboerne. Vi har, som du skriver, udarbejdet en politik for Det Gode Hverdagsliv i samarbejde med bl.a. beboere, pårørende, personale og Seniorrådet - politikken danner baggrunden for et trygt og godt hjem for beboerne på plejecentrene. Derfor er jeg ked af at høre, at du ikke oplever det sådan på det plejehjem, hvor din mor bor. Jeg vil gerne, at du kontakter mig om, hvor din mor bor, så jeg har mulighed for at undersøge de forhold, du nævner, for sådan skal det ikke være at bo på et plejecenter.

Du har ret i, at klippekortet er blevet reduceret til 30 minutter. De 30 minutter er, hvad lovgivningen lagde op til ved vedtagelsen af klippekortordningen, men vi valgte i Sundheds- og Ældreudvalget på det tidspunkt, at klippekortet skulle være på 40 minutter. Vi er nu i en situation, hvor vi må omlægge nogle af vores indsatser, og har derfor måttet reducere tiden til 30 minutter. Vi ved, det kommer til at berøre mange borgere, for klippekortordningen er populær, men jeg håber alligevel, at borgerne fortsat vil få noget godt ud af ordningen.

Borgere på plejecentrene skal have en god pleje, både når det drejer sig om den personlige pleje og rengøringen. Ældre i Silkeborg Kommune skal have et godt liv, der hvor de bor.